Afyonkarahisar SBÜ 92 İşçi Alımı Yapacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Sürekli işçi alım ilanı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

ÇALIŞMA YERİ: SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

AÇIKLAMALAR

 1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda kura usulü “sürekli işçi” alınacaktır.
 2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNE ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI; Güvenlik Görevlisi ve Hasta Bakımı Teknisyeni mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda  kura  ile belirlenecek  olup  boş  kadro  kadar asıl ve asıl kadar yedek adayın  isimlerini  kapsayan  liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir.
 5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri  iptal  edilecektir.  Yerleştirildiği  kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak  teşkil  etmeyecektir.
 7. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasından https://www.afsu.edu.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.
 8. Noter sonucuna göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  alımı  için  alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Başhekimlik tarafından belirlenecektir.
 9. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
 5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)  (1)  beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı  olan  adresleri  dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
 7. Başvuran adaylar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.
 9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
 10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ (Hasta Bakımı Teknisyeni)

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
 2. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da Sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından mezun olmak
 3. Bayan Hasta Bakım Personeli sayısı yeni açılacak olan hasta bakım ve rehabilitasyon merkezi bayan katındaki hasta bakım ve temizliği işlerinde çalıştırılmak üzere hesaplanmıştır.
 4. Erkek Hasta Bakım Personeli sayısı ağır yük ve ekipman gerektiren işler dikkate alınarak hesaplanmıştır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (LİSE VE DENGİ)

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
 2. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,
 3. Lise ve dengi okul mezunu olmak.
 4. Kadın adaylarda en az 163 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki  rakamı  ile  kilosu  arasındaki fark 10’dan fazla,15’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
 5. (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 6. A) KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
 7. Kura işleminin 23/10/2020 tarihinde saat 10:00 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi B Blok Kat 2 Mavi Salonda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne web sayfasından ( https://www.afsu.edu.tr ) duyurulacaktır.
 8. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacak olup, istekli adaylar kura çekimini online izleyebilecektir.
 9. B) KURA İŞLEMİ SONUCUNDA KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
 10. Başvuru Dilekçesi
 11. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
 12. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 13. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 14. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 15. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 16. SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)

 C ) ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Noter kurası ile atanmaya hak kazanıp kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Noter kurası ile ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine kura sırası ile aranan şartlara haiz yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan  adaylar  ile  yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen  adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde  kanuni mazeretlerinin  sona ermesini takiben 30  (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu