Alaaddin Keykubat Üniversitesi 30 İşçi Alımı Yapacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden Sürekli İşçi Alım İlanı

Üniversitemiz sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Üniversitemizin tüm birimlerinde çalıştırılmak üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR’un internet sitesinde 16.11.2020-20.11.2020 tarihleri arasında yayımlanacak olup, şartları sağlayan adayların, başvurularını Alanya İş Kurumu İlçe Müdürlüğü’ne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak.

2-18 yaşını doldurmuş olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4-Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

5-Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7-Askerlik ile ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak )

8-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

9-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

10-Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11-Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

12-Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

13-İlanın yayımlandığı tarih itibariyle Alanya İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve belgelendirmek.

ÖZEL ŞARTLAR – Beden İşçisi (Temizlik Hizmetleri)

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-En az İlköğretim-en çok Ortaöğretim mezunu olmak.

3-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR – Güvenlik Görevlisi

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak. En fazla Lisans mezunu olmak,

3-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

5-Kadın adaylarda en az 1.63 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.70 cm boyunda olmak.

6-İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

KURA İŞLEMİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup, ( www.alanya.edu.tr ) bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi işlemi Noter Huzurunda 26/11/2020 günü saat: 11.00’da Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda canlı yayınlanacaktır.

Pandemi sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura çekimini takip etmek isteyen adaylar 26 Kasım 2020 günü (www.alanya.edu.tr) internet sitesinde duyurular kısmında yayımlanacak olan linkten canlı olarak takip edebileceklerdir.

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.alanya.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup, (www.alanya.edu.tr) adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü sınavın yeri ve tarihi www.alanya.edu.tr adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura sonucu belirlenen adaylar için yapılacak olan sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekte yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden değerlendirilecektir.)

Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.alanya.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sözlü sınav sonunda atamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.alanya.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların söz konusu belgeleri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, Kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu