Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 248 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca desteklenen arkeolojik kazı projeleri kapsamında adedi ve görev yeri aşağıda belirtilen çalışmalarda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 162 Arkeolog, 39 Müze Araştırmacısı ve 47 Restoratör olmak üzere toplam 248 sözleşmeli personel alınacaktır.

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında proje süresince istihdam edilecek sözleşmeli personelden, Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyonlar için 2020 yılı KPSS (B) grubu (lisans düzeyi) KPSSP3 puan sıralaması yapılarak, Restoratör unvanlı pozisyon için sadece mesleki uygulama sınavıyla yerleştirme işlemi yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞMA YERLERİ VE ADETLERİ
ARKEOLOG (162)

SIRAİLİGÖREV YERİADET
1ANKARATürk Tarih Kurumu Başkanlığı8
TOPLAM8

 

SIRAİLİKAZI PROJESİ ALANIADET
1ADANAAnavarza (Anazarbos) Antik Kenti4
2ADIYAMANPerre Antik Kenti3
3AFYONAmorıum Antik Kenti1
4AKSARAYAşıklı Höyük3
5ANTALYAAspendos Antik Kenti4
6ANTALYAPhaselis Antik Kenti3
7ANTALYAAlanya Kalesi1
8ANTALYAPerge Antik Kenti4
9ANTALYAPatara Antik Kenti2
10ANTALYASide Antik Kenti2
11AYDINMagnesia Antik Kenti4
12AYDINTralleis Antik Kenti4
13AYDINNysa Antik Kenti3
14AYDINAlabanda Antik Kenti3
15BALIKESİRKyzikos Antik Kenti3
16BİTLİSAhlat Selçuklu Meydan Mezarlığı2
17BURDURKibyra Antik Kenti2
18BURSAİznik Roma Tiyatrosu4
19ÇANAKKALEAlexandria Troas Antik Kenti4
20ÇANAKKALEAssos Antik Kenti1
21ÇANAKKALEParion Antik Kenti2
22ÇANAKKALETroya2
23ÇORUMAlacahöyük4
24DENİZLİBeycesultan Höyüğü3
25DENİZLİLaodikeia Antik Kenti2
26DENİZLİTripolis Antik Kenti1
27DİYARBAKIRZerzevan Kalesi1
28DİYARBAKIRİç Kale Artuklu Sarayı2
29DÜZCEPrusias Ad Hypium3
30ELAZIĞHarput İç kale1
31ESKİŞEHİRKaracahisar Kalesi1
32GAZİANTEPZeugma Antik Kenti1
33ISPARTAPisidia Antiokheia Antik Kenti3
34ISPARTASeleukeia Sidera Antik Kenti3
35İZMİRMetropolis Antik Kenti5
36İZMİRPhokaia (Foça)2
37İZMİRLimantepe4
38İZMİRTeos Antik Kenti3
39KARABÜKHadrianopolis Antik Kenti3
40KAYSERİKültepe3
41KONYAÇatalhöyük5
42KÜTAHYAAizonai Antik Kenti3
43MANİSAAigai Antik Kenti4
44MARDİNDara Antik Kenti3
45MERSİNUzuncaburç/Diocaesarea Antik Kenti4
46MERSİNKelenderis Antik Kenti4
47MERSİNAnemurium Antik Kenti1
48MUĞLAKaunos Antik Kenti3
49MUĞLATlos Antik Kenti4
50MUĞLABeçin Kalesi1
51MUĞLAStratonikeia/Lagina Antik Kenti2
52MUĞLAKnidos Antik Kenti2
53ORDUKurul Kalesi3
54SİNOPBalatlar Kilisesi1
55ŞANLIURFAKarahantepe-Göbeklitepe3
56UŞAKBlaundus Antik Kenti4
57YALOVAÇobankale1
TOPLAM154

MÜZE ARAŞTIRMACISI (39)

SIRAİLİGÖREV YERİADET
1ANKARATürk Tarih Kurumu Başkanlığı3
TOPLAM3

 

SIRAİLİKAZI PROJESİ ALANIADET
1AFYONAmorıum Antik Kenti3
2ANTALYAPhaselis Antik Kenti1
3ANTALYAAlanya Kalesi3
4ANTALYAOlympos Antik Kenti1
6AYDINTralleis Antik Kenti1
7AYDINNysa Antik Kenti1
8BİTLİSAhlat Selçuklu Meydan Mezarlığı5
9BURSAİznik Roma Tiyatrosu1
10DİYARBAKIRİç Kale Artuklu Sarayı2
11EDİRNEYenisaray4
12ELAZIĞHarput İçkale2
13ESKİŞEHİRKaracahisar Kalesi3
14GAZİANTEPZeugma Antik Kenti1
15MUĞLABeçin Kalesi1
16MUĞLAKaunos Antik Kenti1
17SİNOPBalatlar Kilisesi3
18YALOVAÇobankale3
TOPLAM36

RESTORATÖR (47)

SIRAİLİKAZI PROJESİ ALANIADET
1ADANAAnavarza (Anazarbos) Antik Kenti1
2AFYONAmorıum Antik Kenti1
3AKSARAYAşıklı Höyük1
4ANTALYAAspendos Antik Kenti1
5ANTALYAPhaselis Antik Kenti1
6ANTALYAAlanya Kalesi1
7ANTALYAPerge Antik Kenti1
8AYDINMagnesia Antik Kenti1
9AYDINNysa Antik Kenti1
10AYDINAlabanda Antik Kenti1
11BALIKESİRKyzikos Antik Kenti1
12BURDURKibyra Antik Kenti1
13BİTLİSAhlat Selçuklu Meydan Mezarlığı2
14BURSAİznik Roma Tiyatrosu1
15ÇANAKKALEAlexandria Troas Antik Kenti1
16ÇORUMAlacahöyük1
17DENİZLİBeycesultan Höyüğü1
18DENİZLİLaodikeia Antik Kenti2
19DENİZLİTripolis Antik Kenti1
20DİYARBAKIRİç Kale Artuklu Sarayı1
21DÜZCEPrusias Ad Hypium Antik Kenti1
22EDİRNEYenisaray1
23ELAZIĞHarput İçkale1
24ISPARTAPisidia Antiokheia Antik Kenti1
25İZMİRMetropolis Antik Kenti1
26İZMİRLimantepe1
27KARABÜKHadrianopolis Antik Kenti1
28KAYSERİKültepe1
29KONYAÇatalhöyük1
30KÜTAHYAAizonai Antik Kenti1
31MANİSAAigai Antik Kenti1
32MARDİNDara Antik Kenti1
33MERSİNUzuncaburç/Diocaesarea Antik Kenti1
34MERSİNKelenderis Antik Kenti1
35MERSİNSilifke Kalesi1
36MUĞLAEuromos Antik Kenti1
37MUĞLAKaunos Antik Kenti1
38MUĞLATlos Antik Kenti1
39MUĞLAKnidos Antik Kenti1
40MUĞLAStratonikeia/Lagina Antik Kenti1
41ORDUKurul Kalesi1
42SİNOPBalatlar Kilisesi1
43ŞANLIURFAKarahantepe-Göbeklitepe1
44UŞAKBlaundus Antik Kenti1
45YALOVAÇobankale1
TOPLAM47

1-         GENEL ŞARTLAR:
a)         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinde sayılan genel şartları taşımak.
b)         Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için, Lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınava girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
c)         Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.
ç) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2-         ÖZEL ŞARTLAR:

2.1       TÜRK TARİH KURUMUNDA GÖREV YAPACAK ARKEOLOG VE MÜZE ARAŞTIRMACISI UNVANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İÇİN;
a)         Arkeolog Unvanlı Pozisyon için; Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
b)         Müze Araştırmacısı Unvanlı Pozisyon için; Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Sanat Tarihi bölümü veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak.
c)         Öğrencilik yılları ve 2020 yılı dâhil ilanda belirtilen kazı çalışmalarının içinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın herhangi bir kazı çalışmasında en az bir sezon görev almış olmak. (Sezon ifadesi herhangi bir kazı çalışması için 30 günü ifade eder.)
(Herhangi bir kazı çalışmasında en az 30 gün görev almamış adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) (Adaylar tarafından kazı tecrübesine ilişkin başvuru formuna girilen bilgilerin teyidi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.)
2.2       KAZILARDA GÖREV YAPACAK ARKEOLOG, MÜZE ARAŞTIRMACISI VE RESTORATÖR UNVANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İÇİN;

A- Arkeolog:
a)         Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
b)         Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
c)         Öğrencilik yılları ve 2020 yılı dahil en az bir sezonu başvuracağı pozisyona ilişkin ilanda belirtilen kazı projesi alanında olmak üzere aynı kazının farklı yıllarında veya farklı kazılarda en az üç sezon görev almış olmak. (Sezon ifadesi, adayın başvuru yapacağı kazı alanı için en az 30 günü ifade eder. Aynı kazının farklı yıllarında veya başvurulan kazı alanı dışında farklı kazılarda yapılan çalışmalarda 30 gün görev almış olmak şartı aranmaz.) Başvuru yapılacak kazı alanında en az bir sezon görev almamış adaylar ile toplamda en az üç sezon kazı çalışmasına katılmamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adaylar tarafından kazı tecrübesine ilişkin başvuru formuna girilen bilgilerin teyidi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.)

B- Müze Araştırmacısı:
a)         Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Sanat Tarihi bölümü veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak.
b)         Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
c)         Öğrencilik yılları ve 2020 yılı dahil en az bir sezonu başvuracağı pozisyona ilişkin ilanda belirtilen kazı projesi alanında olmak üzere aynı kazının farklı yıllarında veya farklı kazılarda en az üç sezon görev almış olmak. (Sezon ifadesi, adayın başvuru yapacağı kazı alanı için en az 30 günü ifade eder. Aynı kazının farklı yıllarında veya başvurulan kazı alanı dışında farklı kazılarda yapılan çalışmalarda 30 gün görev almış olmak şartı aranmaz.) Başvuru yapılacak kazı alanında en az bir sezon görev almamış adaylar ile toplamda en az üç sezon kazı çalışmasına katılmamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adaylar tarafından kazı tecrübesine ilişkin başvuru formuna girilen bilgilerin teyidi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.)

C- Restoratör:
a)         Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon, konservasyon ve mimari restorasyon konularında, üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından mezun olmak veya Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Dil ve Tarih-Coğrafya fakültelerinin taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon, konservasyon ve mimari restorasyon konularında lisansüstü programlarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
b)         Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konuları ve mimari restorasyon alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış olduğu çalışma. (Dosya şeklinde sunulacak.)
c)         Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
ç)         Öğrencilik yılları ve 2020 yılı dahil en az bir sezonu başvuracağı pozisyona ilişkin ilanda belirtilen kazı projesi alanında olmak üzere aynı kazının farklı yıllarında veya farklı kazılarda en az üç sezon görev almış olmak. (Sezon ifadesi, adayın başvuru yapacağı kazı alanı için en az 30 günü ifade eder. Aynı kazının farklı yıllarında veya başvurulan kazı alanı dışında farklı kazılarda yapılan çalışmalarda 30 gün görev almış olmak şartı aranmaz.) Başvuru yapılacak kazı alanında en az bir sezon görev almamış adaylar ile toplamda en az üç sezon kazı çalışmasına katılmamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adaylar tarafından kazı tecrübesine ilişkin başvuru formuna girilen bilgilerin teyidi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.)
3-         BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
a)         Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)
b)         Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)
c)         T.C. Kimlik Kartı/ Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ç) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
d)         Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet ile alınabilir.)
e)         Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e devlet ile alınabilir.)
f)         Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda, adayın yazılı beyanı.

4-         BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine girilerek başvurmak istedikleri kazı projesi alanı veya merkeze (Türk Tarih Kurumu) ilişkin başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 06 Kasım 2020 saat: 18.00’dır. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sadece bir kazı projesi alanı veya Türk Tarih Kurumu için başvuru yapacaklardır.

Adayların başvuru formunda görev yaptıklarını beyan ettikleri kazı projesi alanları ve çalışma sürelerine ilişkin bilgilerinin teyidi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacak olup, teyit neticesinde beyan bilgisi doğrulanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5-         SINAV VE YERLEŞTİRME
Başvuru formları ile istenen diğer belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz adaylardan; Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyonlar için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınmak suretiyle sıralama yapılarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

Restoratör unvanlı pozisyonlar için sadece mesleki uygulama sınavı yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

Restoratör unvanlı pozisyona başvurusu kabul edilen ve sınava katılacak olan adaylar Kurumumuzun @TcYuksekKurum resmi twitter hesabı ve https://www.ayk.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca adaylara bir tebligat yapılmayacaktır.

RESTORATÖR POZİSYONUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN MESLEKİ UYGULAMA SINAV TARİHİ, YERİ VE KONUSU

Sınav KonularıSınav YeriSınav TarihiSınav Saati
1- Konservasyon terminolojisi
2- Belgeleme ve hasar tespiti
3- Yöntem ve teknik
4- Uygulama
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II. TBMM Binası yanı Ulus/Ankara23-27 Kasım 202009.00

6-         YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA
a)         Yerleştirme sonuçları, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar Kurumumuzun @TcYuksekKurum resmi twitter hesabı ve www.ayk.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir.
b)         İlan edilen pozisyon adedi kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir
c)         Atanmaya hak kazanan ancak; süresi içinde geçerli başvuru yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar, ataması yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların boşalan pozisyon unvanlarına yedek aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında istenen belgeler haricinde, Kurumumuzun resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna, elden teslim edeceklerdir.

7-         DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu