Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü 13 Sürekli İşçi Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünden: İŞÇİ ALIM İLANI

Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğümüze bağlı fabrika ile satış şubelerinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen “sürekli işçi ” kadrolarına sınavla işçi alımı yapılacaktır.

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü 13 Sürekli İşçi ilanı

GENEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

6) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

8) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

9) Öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya tasdikli sureti.

10) Ön lisans mezunlarının, ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

11) Ev Tipi Zeytin İşlemecisi, Bahçıvan ve Elektrikçi ( Genel ) olarak müracaat edecekler için Balıkesir Edremit ilçesinde ikamet ediyor olmak.

12) İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

Türkiye İş Kurumunun internet sitesinde yayınlanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 24.08.2020 – 28.08.2020 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen başvurular arasından KPSS puanına göre alım yapılacak iş kolları hariç, ilan edilen diğer iş kollarından bildirilen iş talepleri arasından açık işçi sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday Noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

Asıl ve yedek aday sıralamaları Noter huzurunda çekilen kura sırasına göre yapılacaktır. Kura çekimi Balıkesir Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünde ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumunca KPSSP93 Puanına göre belirlenerek sözlü sınava girmeye hak kazanan ön lisans mezunları listesi ile kura sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananların isim listeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) ÖSYM 2018 yılı KPSS Sonuç Belgesi, (Ön lisans mezunları)

2) Nüfus Cüzdanın aslı veya tasdikli sureti.

3) Diploma aslı veya tasdikli sureti.

4) Adli sicil belgesi.

5) Askerlik durum belgesi.

6) En az (B) sınıfı sürücü belgesi.

7) Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili konularda en az bir yıl çalıştığını gösterir SGK hizmet döküm çizelgesi (Elektrikçi olarak müracaat edenler sunacaktır.)

8) Bahçıvan olarak müracaat edecek için bu iş kolunda en az bir yıl çalıştığını gösterir SGK hizmet döküm belgesi.

9) Antalya satış ve pazarlama noktasına müracaat edecekler müracaat tarihinden önce Antalya ilinde, İstanbul’daki satış ve pazarlama noktalarına müracaat edecekler ise İstanbul ili Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Maltepe ilçelerinden birinde ikamet ettiğine dair belge (Perakende Satış Elemanı (Gıda) için müracaat edenler.)

BELGE TESLİMİ VE KONTROL TARİHİ:

Yer : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Tarih : 03.09.2020 (Mesai saatleri dahilinde)

KURA YER VE TARİHİ:

Yer : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Tarih : 04.09.2020

Saat : 10.00

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Cennet Ayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No: 47 Edremit/BALIKESİR

Telefon : 0 (266) 373 1174 -1356

Fax : 0 (266) 3731329

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu