Cari Hesap Nedir, Ne Demektir?

cari hesap nedir

Cari hesap nedir, ne demektir, cari hesap sözleşmesi gibi merak edile konularda bu sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz. En az iki taraf arasında alacak ve borç doğuran para, hizmet ve mal değişiminin olduğu ve karşılıklı olarak tarafların bu borç ve alacaklarını bağımsız bir biçimde ödeme veya tahsil talebinden vazgeçmeleri sonucundan cari hesap oluşur.

TTK’ya Göre Cari Hesap Nedir?

Türk Ticaret Kanununun 89. maddesinde düzenlenen cari hesap tam olarak kanundaki ifadeleri ile birlikte, iki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı aralarındaki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem matlup şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak olan bakiyeyi isteyebileceklerine dair oluşan duruma cari hesap adı verilir.

Cari Hesap Sözleşmesinin Özellikleri

Cari hesap, alacak ve borç takibini yaparken hesap işlemlerini takip edebilmeyi ve borcunuzu ne zaman ödeyeceğinizi ya da alacaklarını ne zaman temin edebileceğiniz hakkında bilgi verir. Karşılıklı olarak yapılan ve borç ile alacaklara ilişkin detayları içeren cari hesap sözleşmelerinin özellikleri şunlardır:

  • Sözleşme mutlaka yazılı olmalıdır.
  • Herkes bu sözleşmeyi yapabilir.

Sözleşmeye kaydedilecek alacaklar mutlaka karşılıklı ve takası mümkün alacaklar olmalıdır. Bu sözleşme özel bir takas rejimidir. İlgili konu hakkında çıkacak uyuşmazlıklar mutlak ticari dava niteliğinde değerlendirilir. Bu özellikler genel olarak cari hesap sözleşmesinde yer almaktadır. Ayrıca kanun tarafından belirlenmiş durumlara ilişkin bir takım özel şartlarda cari hesap sözleşmeleri içinde yer alabilmektedir.

Cari Hesap Sözleşmesinin Hükümleri

Cari hesap sözleşmesinde yer alan hükümler yenileme, alacaklı borçlu sıfatı ve bakiyeniz haczi şeklindedir. Yenileme hükmü içinde bir borcun tesisi amacıyla eski borcun ortadan kaldırılması anlamı yer almaktadır. Bu hüküm gerçekleştirilir ile alacaklı, alacağını eski borca tabi olmaksızın isteyebilmektedir.

Alacaklı borçlu sıfatı ise cari hesap sözleşmesinin sonunda ortaya çıkar. Taraflar cari hesap sözleşmesi devam ettiği sürece başka bir şekilde tasarruf hakkına sahip değildirler. Buna göre taraflar alacaklarını devir ve haciz edemezler. Haciz veya devir için bakiyenin tespit edilmesi gerekir.

Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar

Cari hesap konusunda ortaya koyulan kanun gereğince bazı alacaklar cari hesaba geçirilemez. Öncelikle bazı alacaklar için takas söz konusu değildir. Böyle bir durum var ise takası mümkün olmayan alacaklar cari hesaba geçirilemezler. Ayrıca cari hesap sözleşmesi öncesinde hali hazırda bulunan alacaklar içinde cari hesap yolu kapalıdır. Ticari senetlerden tahsil edilmemiş olanlar da yine cari hesaba geçirilemeyecek alacaklardandır.

Cari Hesabın Sona Ermesi ve Zamanaşımı

Eğer cari hesap sözleşmesi belli süreli olarak düzenlendiyse sözleşme süresinin bitimi ile cari hesap sona erer. Sözleşme süresi belli değilse taraflardan birinin yapacağı fesih ihbarı ile cari hesap son bulur. Taraflardan birinin iflası, ölmesi veya kısıtlanması da cari hesabın sona ermesini ortaya çıkarır. Cari hesaba ilişkin bakiyeyi isteme hakkı zamanaşımı süresi 5 yıldır. Böylelikle cari hesap nedir konusunda verdiğimiz bilgilerin sonuna gelmiş bulunuyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu