Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 13 İşçi Alımı Yapacak

Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden: Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilmek Üzere 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi İşçi Alım İlanı

AÇIKLAMALAR

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal  adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 7 meslek için 13 kamu işçisi alımı yapılacaktır.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde Vasıflı İşçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar

Üniversal Torna Tezgahı Operatörü

Açık pozisyon sayısı: 2

İş Alanı/kadro: Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma yeri: İstanbul

Öğrenim durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan diğer özellikler: Vardiyalı   çalışma   saatlerine   uyum   sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli  ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen

Hadde İşçisi

Açık pozisyon sayısı: 2

İş Alanı/kadro: Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan özellikler: Değerli metal üretiminde farklı süreçlerde çalışmış,  vardiyalı çalışma  saatlerine  uyum  sağlayabilecek,  takım  çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen

Metal Doğrama Teknisyeni

Açık pozisyon sayısı: 1

İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan diğer özellikler: Değerli  metal üretimi sektöründe çalışmış,  vardiyalı çalışma saatlerine  uyum  sağlayabilecek,  takım  çalışmasına   yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen

Dökümcü (Metal) – Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü

Açık pozisyon sayısı: 1

İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan diğer özellikler: Değerli  metal üretimi  sektöründe çalışmış,  vardiyalı çalışma saatlerine  uyum  sağlayabilecek,  takım  çalışmasına   yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen

Dökümcü (Metal)

Açık pozisyon sayısı 4

İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan diğer özellikler: Değerli  metal üretimi  sektöründe çalışmış,  vardiyalı çalışma saatlerine  uyum  sağlayabilecek,  takım  çalışmasına   yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen

Fotogravürcü (Klişeci-Fotogravür)

Açık pozisyon sayısı: 1

İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını

doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan diğer özellikler: Vardiyalı   çalışma   saatlerine   uyum   sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli  çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen

Metal Pres Makinesi Operatörü

Açık pozisyon sayısı  2

İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan diğer özellikler: Vardiyalı   çalışma   saatlerine   uyum   sağlayabilecek,  takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis programlarını kullanabilen

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 16.11.2020 – 20.11.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOTER KURA İŞLEMLERİ

Noter kura çekimi 07.12.2020 günü saat 14:00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.

Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu