DSİ 2005 İşçi Alımı 2021

Devlet Su İşleri (DSİ) kurumun taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2005 kadroya sürekli işçi alımı yapacak..

dsi personel alımı

Devlet Su İşleri (DSİ) 2005 kişilik işçi alımı yapacağını açıkladı. İlan edilen kadrolar arasında Operatör, Şoför (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi gibi meslekler var. DSi’den verilen ilanın diğer ayrıntıları şu şekilde:

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 23.08.2021 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.

İlanen duyurulur.

İLAN EDİLEN KADRO BİLGİLERİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜOperatörŞoför (Ağır vasıta)Bakımcı YağcıAmbar İşçisiUstaAkaryakıtçıSondaj işçisiKompresör OperatörüVinç operatörüLaborantLaborant YardımcısıTopoğrafHidrologAşçıAşçı YardımcısıTeknisyenBekçiToplam
1. Bölge Müdürlüğü131375111812247534389
2. Bölge Müdürlüğü1314751711222548743104
3. Bölge Müdürlüğü1112641118112257314281
4. Bölge Müdürlüğü121264917212555534588
5. Bölge Müdürlüğü2018954271147798663117
6. Bölge Müdürlüğü181476142101126597356116
7. Bölge Müdürlüğü141475131102124666234100
8. Bölge Müdürlüğü1311541115112247316380
9. Bölge Müdürlüğü12105391711125733272
10. Bölge Müdürlüğü1194310271122554241688
11. Bölge Müdürlüğü111264917112247414480
12. Bölge Müdürlüğü111264917112446444383
13. Bölge Müdürlüğü99428110112224434672
14. Bölge Müdürlüğü663131222331235
15. Bölge Müdürlüğü15168472612424312683
16. Bölge Müdürlüğü11
17. Bölge Müdürlüğü1415821422256224482
18. Bölge Müdürlüğü1213641317112246513283
19. Bölge Müdürlüğü99416122131140
20. Bölge Müdürlüğü1213741418212447513492
21. Bölge Müdürlüğü14147517110112246524398
22. Bölge Müdürlüğü14158412142466752191
23. Bölge Müdürlüğü1314711012256323574
24. Bölge Müdürlüğü1011616123452221065
25. Bölge Müdürlüğü11126312110221842377
26. Bölge Müdürlüğü221111111314
TOPLAM30030015085250301502114507510015010347801002005

GENEL ŞARTLAR
1)  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin  güvenliğine karşı  suçlar,  anayasal  düzene ve bu düzenin  işleyişine karşı  suçlar,  milli  savunmaya karşı  suçlar, Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
8) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9) Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden  mezun olmaları gerekmektedir.
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu