DSİ 50 Persoenl Alımı Yapacak (Temmuz 2022)

Devlet Su İşleri (DSİ) kurumun taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 50 kişilik bekçi alımı yapacak. İlan detayları şu şekilde...

dsi personel alımı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ (Bekçi) ALIM İLANI

Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 50 kadroya Sürekli İşçi (Bekçi) alınacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 25.07.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir. İlanen duyurulur.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ (Bekçi) KADROLARININ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI

S.N. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLİ UNVANIKADRO
SAYISI
1BURSA 1.BÖLGE MÜD.BURSABEKÇİ9
2İZMİR 2.BÖLGE MÜD.İZMİRBEKÇİ1
3ESKİŞEHİR 3.BÖLGE MÜD.ESKİŞEHİRBEKÇİ2
4

KONYA 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYABEKÇİ4
5KARAMANBEKÇİ1
6AKSARAYBEKÇİ1
7NİĞDEBEKÇİ2
8ANKARA 5.BÖLGE MÜD.BOLUBEKÇİ1
9 ADANA 6.BÖLGE MÜD.ADANABEKÇİ1
10OSMANİYEBEKÇİ1
11DİYARBAKIR 10.BÖLGE MÜD.DİYARBAKIRBEKÇİ9
12KAYSERİ 12.BÖLGE MÜD.YOZGATBEKÇİ1
13ANTALYA 13.BÖLGE MÜD.ANTALYABEKÇİ1
14İSTANBUL 14.BÖLGE MÜD.İSTANBULBEKÇİ6
15ILISU PROJESİ MARDİN 16.BÖLGE MÜD.MARDİNBEKÇİ1
16VAN 17.BÖLGE MÜD.VANBEKÇİ2
17 KAHRAMANMARAŞ 20.BÖLGE MÜD.KAHRAMANMARAŞBEKÇİ1
18GAZİANTEPBEKÇİ1
19 TRABZON 22.BÖLGE MÜD.TRABZONBEKÇİ3
20GİRESUNBEKÇİ1
21GÜMÜŞHANEBEKÇİ1
TOPLAM50

İSTENİLEN ŞARTLAR VE BELGELER
Sürekli   işçi    kadrolarına    başvuran    adayların    aşağıdaki    şartları    taşımaları    ve
belgelendirmeleri gerekmektedir;

 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 4. İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)
 5. Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.
 6. Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.
 7. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.
 8. Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
 9. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.
 10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 11. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.
 12. Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.
 13. Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu