Devlette Hizmetli Ne İş Yapar?

hizmetli ne iş yapar

Devlette hizmetli ne iş yapar, hizmetli memur görevleri, hizmetlilerin alımları ve hakları şeklinde merak edilenler bu sayfamızda. Devlet Kadrolarında görev alacaklar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde işe alınmaktadır. Devlet kadrosunda bulunan hizmetli sınıfı personeller de bu kanun kapsamında işe alınmaktadır. Hizmetliler kamuda yardımcı hizmetler sınıfında yer almaktadır.

Hizmetli Ne İş Yapar?

Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan hizmetli kadrosunda bulunan personellerin yaptığı işler;

  • Evrak taşıma
  • Temizlik işleri
  • Çay servisi
  • Bahçe bakımı
  • İlaçlama

Gibi görevleri yerine getirmektedir. Hizmetli kadrosunda bulunan personel çalıştığı kurumda amir tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek durumundadır. Hizmetli gerektiğinde kuruma gelen vatandaşlara gitmek istedikleri yerler konusunda rehberlik görevi de yapmaktadır.

Devlet Kadrosunda Hizmetli Nasıl Olunur?

hizmetli nasıl olunur

Devlet kadrosunda genel olarak hizmetli kadrosuna giriş yapmak için KPSS sınavından gereken puanı almak şarttır. Kamuda bulunan her kurum hizmetli kadrosuna almak istediği personel için farklı KPSS puanı belirleme yetkisine sahiptir. Kurumlar hizmetli kadrosuna almak istedikleri kişiler için KPSS puanı yanında mülakat uygulaması da yapabilir.

Devlet kadrolarında görev alma kriterlerine uygun olan herkes en az ilköğretim mezunu olmak kaydıyla hizmetli olarak atanabilir. Devlet kadrolarında hizmetli olmak isteyenlerin KPSS şartı dışında istisnai kadrolardan da alımı yapılmaktadır. İstisnai olarak alım yapılacak hizmetli kadrolarında farklı uygulamalar yapılmaktadır.

İstisnai Hizmetli Kadrosu Nasıl Alınır?

Devletin istisnai hizmetli kadrosuna girmek isteyenlerin taşıması gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen durumları taşıyanlar açıktan atama yöntemiyle sınavsız bir şekilde devlette hizmetli kadrolarına atanabilmektedir. Bunlar;

  • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yetişenler (en az 18 yaşına kadar)
  • Gazi ve gazi yakınları
  • Şehit yakınları
  • Terör mağdurları
  • Vazife malulleri

Sınavsız merkezi atama yöntemiyle kamuda hizmetli ve memur gibi kadrolara açıktan yani sınavsız ataması yapılmaktadır. Bu durumda olanlar yardımcı hizmetler kadrolarına ataması yapılarak göreve başlamaktadır. Ancak yanıltıcı bilgi ve belge kullandığı tespit edilenler derhal işten çıkartılarak cezai işlemleri başlatılmaktadır.

Devlette Hizmetli Olmak İçin Eğitim Durumu Ne Olmalıdır?

Hizmetli kadrolarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile girmek isteyenlerin eğitim durumu en az ilköğretim en fazla ön lisans eğitimi almayı gerektirmektedir. Devlette hizmetli kadrosuna eğitim ve KPSS şartını yerine getirerek giriş yapanlar çalıştıkları süre boyunca eğitim hayatlarını devam ettirmeleri durumunda bir üst kadrolara geçiş hakkı kazanmaktadır.

İlköğretim mezunu olmak devlette hizmetli kadrolarına alınabilmek için gereken en alt eğitim düzeyidir. Geçmişte bu kadrolara atanabilmek için okur yazar olmak yeterliydi. Fakat günümüz eğitim imkanları dikkate alındığında ilköğretim şartının makul bir düzey olduğu görülecektir.

Devlette Hizmetli Ne Kadar Yükselebilir?

Kamu görevi yapan herkesin yükselme fırsatı bulunmaktadır. Devlette görev yapan hizmetli kadrosundaki bir personelin de yükselme şansı vardır. Devlette yükselmek için aranan iki önemli kriter bulunmaktadır.

Bunlardan ilki eğitim düzeyidir. İkinci aranan kriter ise hizmet yılıdır. Kamu kurumları belirli aralıklarla tüm personele hizmet yılı ve eğitim düzeylerini dikkate alarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapmaktadır. Hizmetli kadrosunda bulan kamu çalışanları eğitim durumlarına göre bu sınavlara giriş yaparak başarılı olması durumunda bir üst kadroya (Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför, Teknisyen gibi) geçiş yapabilir.

Hizmetli kadrosunda bulunan bir personel kendini geliştirerek ve eğitim seviyesini yükselterek sınavla alınabilecek en üst kadro olan şube müdürlüğü ve unvan değişikliği ile mühendis, tekniker ve kariyer grubu olmayan Uzmanlık kadrolarına kadar yükselme şansı vardır. Sınavla gelinebilecek kadroların üzerinde olan yönetici kadrolarına (daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür gibi) atanmak üçlü kararname şartına bağlıdır.

Devlette Hizmetli Kadrosunda Bulunanların Hakları

Devlet kadrolarında hizmetli kadrosunda bulunan herkes 657 saylı kanunda belirtilen tüm haklara sahiptir. Hizmetli kadrosunda bulunan personelin yıllık izin hakkı, rapor hakkı, doğum ve ölüm izinleri, sendikalara üye olma hakkı, tayin hakkı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girme hakkı, emeklilik hakkı ve görevden çekilme hakkı gibi diğer çalışanların sahip olduğu tüm haklara sahiptir.

Hizmetli kadrosunda bulanan personel görev tanımı dışında başkaca işleri yapmama hakkına da sahiptir. Ancak hizmetli kadrosunda bulunan personele amiri tarafından verilen ve kanuna uygun olan işleri yapması konusunda açık hükümler bulunmaktadır. Kamuda hizmetli kadrosu en önemli destek hizmetlerini yerine getirmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu