Kısaca İnovasyon Nedir? Ne Demektir?

inovasyon nedir ne demek

İnovasyon nedir, ne demektir kısaca tanımlarla beraber inovasyona dair geniş bilgileri bu sayfamızdan bulabilirsiniz. İnovasyon kelimesinin Türkçe ismi yenilikçiliktir. Günümüzde oldukça popüler bir kelimedir. Özellikle girişimciler için önemi daha da büyüktür. Her girişimcinin bu konuda bilgi sahibi olması gerekir.

İnovasyon Ne Demek?

İnovasyon; değişik, farklı ve yeni fikirlerin geliştirilmesi ve bunların uygulanması anlamına gelir. Bu yenive farklı fikirler, çözülememiş sorunları çözmek ya da karşılanmamış ihtiyaçların karşılanması için geliştirirler.

Aynı zamanda ürün ve hizmetlerin, daha kullanışlı, daha iyi ve daha fazla insana yarayacak hale getirilmesi amaçlanır. Bu fikirlerin hayata geçirilmesinin ardından ürün ve hizmetler satışa sunulur. Tüm bu süreçte inovasyon yapılmış olur.

İnovasyonun İlişkili Olduğu Kavramlar

Çoğu kavram inovasyon kavramı ile karıştırılmaktadır. Oysa inovasyon başlı başına bir kavramdır. İnovasyonun başka kavramlarla karıştırılması birçok hataya neden olabilir. Bu nedenle bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

İnovasyon Özellikleri Nelerdir?

 • İnovasyonun temel özellikleri vardır.
 • İnovasyon, süreklilik göstermekle birlikte bütünsellik de gösterir.
 • İnovasyon ve firma finansal anlamda uyumlu olmalıdır. Ancak bu şekilde inovasyonla başarı elde edilebilir.
 • İnovasyon faaliyetleri sonucunda ne olabileceği ya da ne gibi bir sonuç çıkabileceği önceden bilinemez. Daha açık bir ifadeyle, inovasyonla ne kadar başarı elde edileceği bilinemez.
 • İnovasyon, yeni bilgilerden yararlanmayı gerektirir. Bunun yanı sıra; mevcut olan bilgilerin geliştirilerek yeniden kullanımı içerir.

Girişimcilerin inovasyon özelliklerini bilmeleri ve bu doğrultuda hareket etmeleri gerekir.

İnovasyon Süreci

İnovasyon süreci; bilginin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir. Ekonomik, teknik ve sosyal süreçlerin meydana getirdiği bir bütündür. Gerek bireylerde gerekse toplumda değişim isteği, yenilik arayışı ve girişimcilik ruhuyla yapılır.

İnovasyon Kaynakları

İnovasyon, ürünlerde, hizmetlerde, iş yapış yöntemlerinde, dağıtım yöntemlerinde, tasarım ve pazarlama yöntemlerinde yapılabilir. Ürün inovasyonu, hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu, örgütsel inovasyon ve pazarlama inovasyonu olarak isimlendirilir. Söz gelimi; ürün inovasyonu ele alınsın.

Ürün inovasyonu; daha çok yeni ürün ve hizmet üretmeyi amaçlar. Üretilenler, yeni tüketicilerin kazanılmasını sağlar. Bununla beraber, yeni pazarların kazanılması anlamına da gelir. Bu durum da üretimi yapan firmanın büyümesini ve kazancının artmasını sağlar. Söz konusu firma inovasyondan maksimum fayda elde eder.

Pazarlama inovasyonu; ürünün tasarımı, ambalajlaması, ürünün konumlandırılması, tanıtımının yapılması ya da fiyatlandırılmasında uygulanmaktadır. Tüm değişiklikleri kapsayan bir pazarlama yöntemidir.

Unutulmamalıdır ki bir firma için pazarlama en önemli departmanlardan bir tanesidir. Genelde firmalar pazarlama yöntemlerini geliştirmeyi amaçlarlar. Var olan pazarlama yöntemi üzerinde iyileştirmeler yapılır. Ancak; pazarlama inovasyonunda durum farklı bir boyuttadır. Pazarlama inovasyonunda firmanın kullandığı pazarlama araçları dışında bir yöntem kullanılır. Yani tamamen farklı bir pazarlama aracı devreye girer.

Böylece firmanın yeni bir pazarlama yöntemi olur. Bu yeni yöntem sayesinde firma ürün ya da hizmetini daha iyi pazarlar. Bu sayede daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma şansı yakalar. Müşteri yelpazesinin gelişmesiyle gelir de artışlar olur.

İnovasyonun Önemi Nedir?

İnovasyon oldukça önemli. Bu önem maddelenecek olursa;

 • İnovasyon öncelikle rekabet avantajı kazandırır. Söz gelimi; verimli domates tohumlarını ya da buruşmayan ve ütü gerektirmeyen kumaşı üretip satan firmalar diğer firmalara göre avantaj sağlar. Bu firmalar diğerlerine göre daha fazla tercih edilirler. Bu da bu firmaların daha çok müşteri çekeceği anlamına gelir. Yani; bu firma rakiplerine göre daha fazla gelir elde edebilir.
 • Böylece söz konusu firmanın satışları buna bağlı olarak da geliri artar.
 • firma daha hızlı büyür.
 • Bu büyümeye orantılı şekilde daha çok insana iş imkanı doğar.
 • Firma, iç pazarla yetinmez ve ürün ya da hizmetini ihraç etmeye başlar.
 • Tüm bunlar da ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlar.
 • Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi ülkede yaşayan insanların yaşam kalitesinin artması anlamına gelir.

Sonuçları ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında inovasyonun sağladığı katkılar her bir birey için önemlidir.

İnovasyon Örnekleri

İnovasyonla ilgili pek çok örnek verilebilir. Söz gelimi; insan sağlığı için önemli bir yağ olan omega-3 ele alınsın. Omega-3 içermekte olan yumurtalar üretildiğinde bu ürünün satılabilmesi, çocukların bu yumurtayı yemeye özendirilebilmesi için özel bir paketleme sistemi yapılır. İşte bu özel paketleme sistemiyle bu ürünün satışa sunulması inovasyondur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu