İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır? İsim Değişikliği Ücreti 2023

isim değiştirme davası

Türk medeni kanununun 27. maddesine göre isim değiştirmek belirli koşulların mevcudiyeti durumunda mümkündür. Bu kanuna göre kişiler, haklı sebeplerle isim değiştirme davaları açabilmektedir. Ancak aşağıda da belirttiğimiz hususlar gereğince kişilerin isim değişikliğini talep etmeleri durumunda kanunen haklı gerekçelerinin olması gerekir.

Hukuki Geçerlilikler

Dava sürecinin olumlu sonuçlanması için bazı hukuki kabullere dikkat edilmesi gerekmektedir. İsim değişikliğine imkan tanıyan başlıca durumlar şunlardır:

 • Kişi psikolojik olarak ismiyle kendisini özdeşleştiremiyorsa bu davayı açabilir.
 • Bazı sebeplerden dolayı, sosyal yaşam içerisinde alaya alınma söz konusuysa kişinin isim değiştirebilme hakkı mevcuttur.
 • Kişi sosyal çevresinde başka bir isimle tanınıyorsa bu durum için geçerli bir sebeptir.
 • Kanunen suçlu bir kişi ile isim benzerliği durumu mevcutsa isim değişikliği talebi haklı görülmektedir.
 • Bahsi geçen isim net bir cinsel kimlik belirtmiyorsa bu durumdan duyulan rahatsızlık geçerli bir sebep olarak değerlendirilmektedir.
 • Dinsel veya cinsiyet ile ilgili konularda bazı değişiklikler yapıldıysa kişi yeni kimliğinin gerekleri doğrultusunda isminde değişiklik yapma sürecine gidebilir.
 • Kişinin ismi Türk örf ve adetleri ile çelişiyorsa bu durumun toplumsal yaşamda yaratacağı zorluklar nedeniyle isim değişikliği yapabilmesi hususunda önünde hiçbir engel bulunmaz
 • Aile içerisinde benzer isimler nedeniyle kişiler arasında karışıklık yaşanıyorsa bu karışıklığın giderilmesi için kişiler isim değişikliğine gidebilir.
 • Bahsi geçen bu durumlar üzerinden kişinin isminin değiştirilmesini talep edebilmesi mümkündür. Her şahıs, kendi açtığı dava ve dilekçesinde özgün olmak zorundadır. Bu konuda emsal dava açılması söz konusu olamaz.

Dava Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Açılan davalarda Haklı sebebin doğru olarak belirtilmesi gerekiyor. Mahkemeye yapılan başvuru esnasında verilen dilekçede yapılacak herhangi bir hata dava talebini geçersiz kılabilir. Bu durumun kişi üzerinde yaratacağı manevi hasara karşın dikkatli olmak gerekir.

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

işim değişikliği

Eskiden isim değiştirmek için tek yol bir dilekçe ile yetkili mahkemelere başvurulmasıydı. Son dönemde yapılan düzenlemelerle ismini değiştirmek isteyen kişiler belli bir ücret karşılığında nüfus müdürlüğüne başvuru yaparak isimlerini değiştirebilirler.

İsim Değişikliğinde İstisnai Durumlar

Bir diğer sorun da kimlik kayıtları oluşturulurken nüfus memurları tarafından yazım yanlışlığı ve imla hatası yapılması durumudur. Bu konuda yapılan kanuni değişikliklerle Soyadı Kanunu’nun 3. Maddesine göre mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idari kurullarında kişinin isim ve soy ismini değiştirebilmesi mümkündür.

Bu konuda ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın il veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Yapılan talebin reddedilmesi durumunda Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçeyle başvuru yapılmalıdır.

Yeni kanun ile şahısların daha önce olduğu gibi yalnız bir kez isim değişikliği başvurusunda bulunabilmesi şartı kaldırılmıştır. Kişiler gerekli gördükleri takdirde tekrardan isimlerini değiştirmek için başvuru yapma hakkına sahiptir. İsim değiştirme dilekçesi hazırlandıktan sonra ortaya çıkan masraf şahsa aittir. Böylelikle dilekçe kanuni geçerlilik kazanacaktır.

isim değiştirme dilekçe örneği
isim değiştirme dilekçe örneği

İsim Değişikliği İçin Uygun Olmayan Sebepler

Bahsedildiği gibi ülkemizde isim ve soy isim değişikliği yapılması adına pek çok dava açılmaktadır. Fakat bu talepler mahkemeler tarafından her durumda kabul görmemektedir. Hakimler bazı sebepleri bu konuda reddedilme gerekçesi olarak değerlendirebilmektedir.

Özetle bu gerekçeleri sıralamak gerekirse:

 • Bahsi geçen ismin ülkemizde çok fazla tercih edilmesi nedeniyle kişinin rahatsızlık duyması geçerli bir sebep olarak görülmez.
 • Özellikle soyadı değişikliği noktasında aynı aile içerisinde suç işlemiş kişilerin bulunmasından dolayı duyulan rahatsızlık yapılan dava talebinin reddedilmesine neden olur.
 • Daha önce suça karışmış bu nedenle adli makamlar ya da emniyet tarafından kontrol altında bulundurulan bir kişinin gizlenmek için ismini değiştirmek istemesi dava hususunda geçerli bir sebep olarak görülmez.
 • Son yıllarda görece azalmış olmakla beraber kan davası vakaları hala toplumumuz için yakıcı bir gerçekliktir. Bu bağlamda bazı kişilerin kendini korumak adına isim değişikliği yapma talebi kabul görmemektedir.
 • Yine özel bir durum soyadı değişikliği için kabul edilirken söz konusu isim değişikliği olduğunda kabul görmemektedir. Toplumda bilinir olmuş ve suça karışmış kişilerle isim benzerliği olması durumunda değişiklik talep eden kişinin yalnızca soyadı değişikliği talebi kabul edilirken, isim değişikli talebi geçerli bir değişiklik talebi olarak kabul görmemektedir.
 • İsim değişikliği davası açacak kişilerin, dava süreci öncesinde yukarıda belirtilen hususlar konusunda dikkatli olmalarında fayda var.

İsim Değiştirme

Herhangi bir sebeple isminden memnun olmayan birçok kişinin en çok merak ettiği konuların başında ortaya çıkacak masrafların maliyetinin ne kadar olacağı geliyor. Dava açılması sürecinde belirlenen bir işlem ücreti ve harç bedeli söz konusudur. Nispi harç tutarı 40 TL’dir. Ancak henüz 2020 senesi için yapılacak olan güncel fiyat belirsizdir. Bu konuda ortalama 200 TL tutarında bir gider avansı masrafının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Fakat mahkeme sürecinin belirsizliği ve davanın uzaması avukat tutulması gerekliliğini ortaya çıkarabilir.

Bu durumda isim değişikliği için ortaya çıkacak masrafın toplamına avukat masrafının da eklenmesi gerekir. Söz konusu avukatlık hizmeti sürece dahil olduğunda sizden talep edilecek ücret yaşadığınız ile ve seçtiğiniz avukata göre değişiklik gösterebilir. Tekrar gider avansı konusuna dönecek olursak masrafın belirlenmesi konusunda bazı belirleyici esaslar mevcuttur.

Mahkemede taraf olan kişilerin toplam sayısının 5 katı ilan gideri ortaya çıkabilmektedir. Fakat açılacak olan davada sizin için tanıklık edebilecek kişi sayısı net bir biçimde belirlenmiş ise bu kişi sayısı kadar, eğer bu kişilerin sayısı belirli değil ise 3 kat daha fazla ilan gideri masrafı çıkacaktır.

Bu noktada ortaya çıkan önemli bir sorun da isim ya da soy isim değişikliği talebinde bulunan kişilerin dava sürecinin takibi konusunda bir avukat ile birlikte çalışmak istememesidir. İdari makamların belirlediği yönetmeliklere göre bu tür davalarda avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Fakat kişiler işlemleri kendi inisiyatifleri ile yürüttükleri durumlarda özellikle dilekçe düzenlenmesi hususunda çok ciddi hatalar yapabilmektedir.

Bu da masrafların daha çok artmasına neden olmakta, sürecin uzamasıyla birlikte, sürecin sonuç vermemesi nedeniyle kişiye verdiği manevi hasarlar söz konusu olmaktadır. Bu nedenle uzman kişilerle sürecin yönetilmesi ve sürdürülmesi büyük önem teşkil ediyor.

Dava Sonuçlanma Süreci

Öncelikle isim ya da soy isim değişikliği talebinde olan kişilerin Asliye Hukuk Mahkeme Hakimliği’ne dilekçe vermesi gerekmektedir. Farklı bir adli kuruma yapılan dilekçe başvuruları bu durumda geçersiz kabul edilecektir. Mahkeme sürecinin sonuçlanması 2 aydan 6 aya kadar uzayabilmektedir.

Bununla beraber bulunduğunuz ile göre başvurulan mahkemenin dava yoğunluğu da sürecin sonuçlanması için beklenen sürenin uzamasına neden olabilir. Süreci hızlı bir şekilde ilerletebilme noktasında bir avukattan hukuki destek alınması oldukça önem teşkil etmektedir. Yine de tüm bu dava sürecinin sonunda yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği, talebinizi reddedebilir. Bu durumda 1 yıl içerisinde mahkeme tarafından alınan ret kararına itiraz etme hakkınız saklıdır.

Mahkeme esnasında duruşma salonunda bizzat bulunmanız talebinizin gerçekleşebilmesi için dava sürecinde lehinize bir durum olacaktır. Özellikle reddedilen bir başvurunun ardından itiraz başvurusunun talebi reddeden mahkemeye yapılması önemli bir husustur. Dava talebiniz karşısında davalı taraf durumunda bulunan nüfus müdürlüğü kurumunun olması nedeniyle, talebinizi destekleyen argümanları güçlendirmeniz önemlidir.

Bu sebeple isim ya da soy isim değişikliğine gitme nedenlerinize tanıklık edecek yakınlarınızın da bizatihi mahkeme salonunda bulunması gerekmektedir. Bu kişilerin sözlü tanıklıkları dava sürecinin olumlu sonuçlanmasında önemli bir argümandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu