İstanbul Üniversitesi 163 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz    Sağlık    Uygulama    ve    Araştırma    Merkezlerinden    Cerrahpaşa    Tıp Fakültesinde  giderleri  Özel  Bütçe  gelirinden  karşılanmak  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  uyarınca  Sözleşmeli  Personel  olarak  istihdam  edilmek üzere  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Kararnameye  ekli  28.06.2007  tarih  ve  26566  sayılı Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  Değişiklik Yapılmasına  Dair  Esaslar’da  yer  alan  ek  2  nci  maddenin  (B)  fıkrasına  göre  2020  KPSS  (B) gurubu  puan  sırası  esas  alınmak  suretiyle  aşağıda  belirtilen  pozisyonlara  sözleşmeli  personel alınacaktır.

ARANILAN ŞARTLAR
1-Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2-Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
4-Başvuracak Önlisans ve Lisans Mezunu adaylar 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Önlisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.
5-5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli Personel  olarak  çalışmakta  iken  istifaen  görevinden  ayrılarak  sözleşmesi  feshedilenler;  fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
6-İstanbul ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar)  www.istanbulc.edu.tr  ve  https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki  Başvuru  Formunu eksiksiz  doldurarak  aşağıda  belirtilen  belgelerle  birlikte  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Müracaat  sonunda  adayların  beyan  ettikleri  Kamu  Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı   beyanda   bulunan   adayların   müracaatları   kabul   edilmeyecek   ve   haklarında   Genel Hükümlere  göre  işlem  yapılacaktır.  Sadece  bir  pozisyon  için  aranılan  nitelik  kodu  belirtilerek başvuru  yapılacaktır.  Birden  fazla  başvuru  yapıldığı  takdirde  her  iki  başvuru  da  geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
– Fotoğraflı Başvuru formu
– Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
– Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
– KPSS sınav sonuç belgesi
– İkametgah Belgesi (e Devletten veya Nüfus Müdürlüklerinden)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvurular  Komisyon  tarafından  değerlendirildikten  sonra  sonuçlar  en  geç  7  iş  günü içinde   www.istanbulc.edu.tr   ile   https://personel.istanbulc.edu.tr/   adresinde   yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
*  Atanmaya  hak  kazandığı  halde  belirtilen  evrak  teslim  süresinde  istenilen  evrakları teslim   etmeyen   adaylar   haklarından   feragat   etmiş   sayılır   ve   yerine   en   yüksek   puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu