İstanbul Üniversitesi 299 Personel Alımı Yapacak 2022

İstanbul Üniversitesi'nden yayımlanan ilana göre üniversite bünyesine 299 kişilik personel alımı yapılacak. Başvuru ve diğer detaylar şu şekilde:

istanbul üniversitesi personel alımı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANIKİŞİ SAYISIBÜTÇESİUNVAN KODUBAŞVURU ŞARTLARI
DESTEK PERSONELİ
(Temizlik Hizmetleri)
150Özel BütçeDP11) Temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri)
50Özel BütçeDP21) Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetlerini yerine getirmek üzere ortaöğretim kurumlarından mezun olmak
2) 2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ15Özel BütçeKGG11) Güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
2) Ortaöğretim mezunu olmak.
3) Cinsiyeti erkek olmak.
4) Son başvuru tarihi itibariyle (03.02.1992 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 yaşını doldurmamış olmak.
5) 2020 KPSS P94 puan türünden en az 50 (elli) ve üzeri puan almış olmak.
BÜRO PERSONELİ15Özel BütçeBP1Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere;
1) Yükseköğretim Kurumlarının Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile İletişim Fakülteleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
BÜRO PERSONELİ12Özel BütçeBP2Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere;
1) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Fizik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
BÜRO PERSONELİ20Özel BütçeBP31) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve Sigortacılık, Sosyal Güvenlik, Bilgi Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Maliye, Medya ve İletişim ile Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
BÜRO PERSONELİ3Özel BütçeBP41) Adalet önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
BİYOLOG1Özel BütçeB11) Biyoloji lisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 Puan Türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
DİYETİSYEN2Özel BütçeD11) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
FİZYOTERAPİST1Özel BütçeF11) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
FİZYOTERAPİST1Özel BütçeF21) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
2) Egzersiz Fizyolojisi programında Yüksek Lisans (Tezli) yapmış olmak.
3) Aqua Terapi eğitimi almış olmak.
4) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
PSİKOLOG1Özel BütçeP11) Psikoloji lisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
LABORANT9Özel BütçeL11) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az
60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
RÖNTGEN TEKNİSYENİ3Özel BütçeRT11) Radyoloji önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Patoloji Teknikeri)
1Özel BütçeST11) Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Tıbbi Görüntüleme Teknikeri )
5Özel BütçeST21) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Tıbbi Laboratuvar Teknikeri)
5Özel BütçeST31) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Eczane Teknikeri)
2Özel BütçeST41) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Elektronörofizyoloji Teknikeri)
2Özel BütçeST51) Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Diyaliz Teknikeri)
1Özel BütçeST61) Diyaliz önlisans programından mezun olmak.
2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
TOPLAM299

ARANILAN ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4- Başvuracak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2020 KPSS-P3; Önlisans için 2020 KPSS-P93 ve Ortaöğretim için 2020 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır.
5- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi itibariyle (03.02.1992 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, online başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar göreve başlatılmak için evrak teslimi yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar puan sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu