Jandarma Astsubay Mülakat Soruları ve Cevapları 2023

Bu yazımızda Jandarma Astsubaylığına başvuru yapacak adaylar için çıkmış mülakat sorularını ve cevaplarını yayımladık. Benzer ilanlar için sitemizi takip edebilirsiniz. Jandarma Astsubay alımları için çoğunlukla geçmiş tarihimizden çıkan soruların yanı sıra güncel genel kültür sorularına da yer verilmiştir. İşte çıkmış mülakat sorularının bazıları;

1- Türkiye bulunan en yüksek dağın adı nedir?

Cevap: Ağrı dağı

2- Ülkemizin kaç tane sınır komşusu vardır? Bunların isimleri nelerdir?

Cevap: 7 tane sınır komşumuz vardır. Bunlar; Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan.

3- Birinci Dünya Savaşının sonuçlarını yazınız.

Cevap: İmparatorluklar yıkıldı yerine uluslar kuruldu, demokrasi ve Cumhuriyet yayıldı, Milletler Cemiyeti kuruldu ve sömürgecilik ve hammadde yarışı devam etti.

4- Ülkemizin önemli eserlerinden Hababam Sınıfı’nı kim kaleme almıştır?

Cevap: Rıfat Ilgaz

5- Divan-ı Lügat’it Türk adlı eser kime aittir?

Cevap: Kaşgarlı Mahmut

6- Uyuşmazlık Mahkemesini açıklayınız.

Cevap: İdari, Adli ve Askeri mahkemeler arasında oluşan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözüme kavuşturan mahkemedir.

7- Gelibolu’da meydana gelen savaşın seyrini tamamen değişikliğe uğratan köy hangisidir?

Cevap: Oluklu Köyü.

8- Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin savaşmış olduğu cephelerin isimleri nelerdir?

Cevap: Kanal Cephesi, Hicaz Cephesi, Çanakkale Cephesi, Kafkasya Cephesi, Irak Cephesi, Filistin Cephesi, Yemen Cephesi, Suriye Cephesi, Galiçya ve Makedonya Cephesi

9- Laiklik ilkesi nedir?

Cevap: En kosa haliyle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak bilinen Laiklik, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, fakat kimsenin inancına ve vicdan hürriyetine karışılmamasıdır.

10- Cumhuriyetçilik ilkesi ne demektir?

Cevap: Bu ilke halkın doğrudan seçtiği temsilciler aracılığı ile egemenliği elinde tutuğu yönetim şeklidir. Bir başka ifade ile Cumhuriyet yönetimin ulusa ait olduğunu ortaya koyan bir rejimdir. Cumhuriyet’te temel ilke seçimdir.

11- İnkılapçılık ilkesini açıklayınız.
Cevap: İnkılapçılık her zaman yeniliği esas alan, sürekli yeniliklere gelişmelere açık olmayı isteyen, yeniliklerle toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen, çağdaşlaşma yolunda adımlar atmaya çalışan, bilimi ön planda tutan, modernlik amaçlayan bir ilkedir. Atatürk ilkeleri bu ilkenin ışığında gerçekleşmiştir.

12- Devletçilik nedir?
Cevap: Ülkenin sosyal politikasında izlenecek olan yol ve yöntemlerin belirlenmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın devlet gücüyle gerçekleştirilmesidir.

13- Halkçılık ilkesi ne demektir?
Cevap: Yönetimde, siyasette, kalkınmada, gelirin dağılımında, devlet ve ulus olanakların kullanılmasında, halkın yararının gözetilmesini amaçlamaktır. Kısaca halkın halk tarafından halk için olan idaresidir.

14- Milliyetçilik nedir?
Cevap: Ülkemizdeki her bir bireyin hal ve özgürlüğüne saygı duymayı ve önem vermeyi benimsemektir. Ulusal birliğimizin ve beraberliğimizin sağlanması için gerekli olan herşeydir.

15- Marshall Planı hakkında bilgi veriniz.
Cevap: İkinci Dünya Savaşı sonrasından Amerika Birleşik Devleti tarafından önerilmiş olan bir yardım paketidir. 1948-1951 yılları arasında ülkemizinde içinde yer aldığı 16 ülke bu paketten yararlanmıştır.

16- Tarih kavramı ne demektir?
Cevap: Geçmiş yaşamış olan insan topluluklarının gerek kendi aralarında, gerekse etrafında bulunan diğer insanlarla olan siyasal, toplumsal münasebetlerini yer ve zaman göstererek anlatan bir bilim dalıdır.

17- Rönesans nedir?
Cevap: Rönesans, kelime anlamı olarak “yeniden doğuş” demektir. Kısaca 15’inci ve 16’ncı yüzyıllarında Avrupa’da sanat, bilim, düşünce ve güzel sanat alanında meydana gelen yeniliklerin genel olarak Rönesans adı verilmektedir

Mülakatlar genel itibariyle tarih ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır. Jandarma Astsubaylığı için Atatürk ilkelerine geneliyle hakim olmak sizin için büyük bir artı sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu