Kamu İhale Kurumu 20 Personel Alacak

Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Kamu İhale Kurumuna (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre  aşağıdaki  tabloda  belirtilen  üç  gruptan  toplam  20  (yirmi)  kamu  ihale uzman  yardımcısı alınacaktır.

GRUPPUAN TÜRÜFAKÜLTE / BÖLÜMKADRO SAYISIYAZILI SINAVA
ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI
1.GrupKPSSP:4Hukuk Fakültesi5100
2.GrupKPSSP:18 KPSSP:23 KPSSP:28
KPSSP:33
İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri5100
3.GrupKPSSP:1 KPSSP:2Bilgisayar Mühendisliği,Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri,Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Enformasyon Sistemleri Mühendisliği,Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme,Elektrik- Elektronik Mühendisliği,Elektronik Mühendisliği,Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
7140
İnşaat Mühendisliği360

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Kurumumuzca ya da bu  yönde alınacak karar üzerine  muhatap  Kurumla  İdaremiz  arasında  düzenlenecek  protokol kapsamında  Ölçme,  Seçme   ve  Yerleştirme Merkezi   Başkanlığı   ve/veya   yükseköğretim kurumlarından  biri  tarafından  25  Şubat  2021  tarihinde  Ankara’da  yapılacak  olup,  sözlü  sınav tarihi yazılı sınavı kazanan adaylara bilahare bildirilecektir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

1)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde belirtilen  genel  şartları taşımak,
2)  En  az  4  yıllık  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumlarının  tabloda  belirtilen  fakülte  / bölümlerinin  birinden  veya  bunlara  denkliği  yetkili  makamlarca  kabul  edilen  yurtiçi  ve  yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3)  Giriş  sınavının  yapıldığı  yılın  Ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  otuz  beş  yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),
4) Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
5) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden (2. ve 3. Grupta yer alan puan türlerinin herhangi birinden) 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecektir),
6)  Erkek  adaylar  için  askerliğini  yapmış  veya  erteletmiş  olmak  ya  da  askerlikle  ilişkisi bulunmamak  (Müracaat  tarihinde  askerliğinin  bitmesine  2  ay  veya  daha  az  süresi  kalmış  olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir).

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Yükseköğretim diploması veya diploma denklik belgesi ya da geçici mezuniyet belgesi, yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesi veyahut www.turkiye.gov.tr adresindeki “e-  Devlet”  uygulaması  üzerinden  alınan  ve  üstündeki  barkod  numarası  ile  doğruluğu  teyit edilebilen Yükseköğretim Mezun Belgesi,
2)  2019  veya  2020  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavı  (KPSS)  sonuç  belgesi  (Üstündeki barkod numarası ya da onay kodu ile doğruluğu teyit edilebilen),
3) Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf,

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular 18  Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29  Ocak 2021 tarihi  mesai  bitiminde sona  erecektir.  Başvuruların  mevcut  pandemi  nedeniyle  elektronik  olarak  yapılması  esas  olup, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecektir.

Adayların  sınava  katılabilmek  için  Kurumun  resmi  internet  sitesinde  yer  alan  “Kamu İhale  Uzman  Yardımcılığı  Giriş  Sınavı”  modülündeki  “Sınav  Başvuru  Formu”nu  elektronik ortamda tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra; elektronik olarak başvuracaklar, başvuru için istenen   tüm  belgeleri   söz   konusu   modüle  yüklemek   suretiyle;   şahsen   veya  posta   yoluyla başvuracaklar  ise,  formun  çıktısını  imzalayarak  yukarıda  belirtilen  belgelerle  birlikte,  “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara” adresine başvuruda bulunmak suretiyle başvurusunu tamamlamış olacaktır.

Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla ulaşmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı belge yüklenmiş  başvurular  dikkate  alınmayacak  ve  belgelerin  sonradan  tamamlanması  da  mümkün olmayacaktır. (Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge    eklemek/değiştirmek    isteyen    adaylar,    başvuru    devam    ettiği    sürece    başvurusunu yenileyebilecektir.)

IV. SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınav  Giriş  Belgesi,  yazılı  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylarca;  Kurumun  resmi internet  sitesinden  ya  da  sınavın  Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  Başkanlığı  ve/veya yükseköğretim  kurumları  tarafından  yapılması  halinde  bunlar  tarafından  duyuru  şeklinde  ilan edilecek  internet  adresi  üzerinden  temin  edilecek  olup,  adaylara  ayrıca  Sınav  Giriş  Belgesi gönderilmeyecektir. Sınav Giriş Belgelerinde yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgilere yer verilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu