Kimler Askerlik Yapamaz? Askerlikten Muaf Olma Şartları 2023

kimler askerlik yapamaz

Kimler askerlik yapamaz, 2020 yılı için askerlikten muaf olma şartları nelerdir bu yazımızdan öğrenebilirsiniz. Askerlik çağına gelmiş olan Türk erkekleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık yönetmenliğince belirlenen sağlık testinden geçmektedir. Burada askerliği elverişli olan ve askerliğe elverişli olmayan gençler gruplara ayrılır. Herhangi bir rahatsızlığı veya sorunu olmayan kişiler askerlik yapmaya elverişli olan kişilerdir. Bunlar askerlik cetveli içerisinde bulunan A sınıfında yer almaktadır. Askerlik durumuna elverişli olmayan gençler ise listede yer alan B ve D gruplarında yer alırlar.

Kimler Askerlik Yapamaz?

 • İki gözdeki bozukluk oranının 14 ve üzeri olması
 • Bir kulağı veya iki kulağı işitemeyen kişiler ve her iki kulağı da 1 ve 2 metreden yapılan fısıltılara karşı duyamayanlar
 • Paranoid, şizoid, borderline gibi kişilik bozuklukları bulunan kişiler
 • Ruh veya sinir hastalığı veya deli raporu sahibi olan kişiler
 • Deri de bulunan tümör
 • Ciltte bulunan büyük boyuttaki yanıklar
 • Hareketi kısıtlayacak herhangi bir rahatsızlık ve kronik rahatsızlığı olanlar
 • Menenjit, mikotitenfeksiyon bulunan kişiler
 • B ve C virüsleri nedeni ile kalıcı hareket bozukluğuna sahip olanlar

Bu kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinin belirlemiş oldukları kritere uymayan kişilerdir. Bu rahatsızlıklardan herhangi birinin tespiti halinde kişi askerlikten muaf tutulmaktadır.

Askerlikten Muaf Olma Şartları 2020

Askerlikten muaf olmanın sağlık dışında nedenleri de bulunmaktadır. Bunlar özel neden olarak da adlandırılabilir. Bu nedenler ise; eğer kişi askerlik çağına gelmiş ve hükümlü ise bu durumda hükümlü kişinin cezası bitene kadar askerlikten muaf tutulmaktadır. Bunun yanı sıra yargılama işlemleri devam eden kişiler de yargılamaları sonuçlanıncaya kadar askerlikten muaf tutulmaktadır.

Yurt dışında çalışan veya oturma izni olan kişiler içinde bulundukları durumları 2 yıl da bir beyan etmeleri sonucunda 38 yaşına kadar askerlikten muaf olabilirler. İster yurt dışında olsun ister yurt içinde fark etmeksizin eğitimine devam eden öğrenciler 29 aşına gelene kadar askerlikten muaf tutulur. Ayrıca devlet memurluğuna yeni başlamış olan kişiler de, asli görev yerleri belli olana kadar askerlikten muaf tutulmaktadır.

Kanun Ne Diyor?

Yükümlüler, kamu görevlileri ve sivillerden hayatını kaybedenlerin yakınlarının muafiyet hakları

MADDE 42 – (1) Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, hakkında gaiplik kararı verilen, maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanlar ile terhis edildikten sonra askerlik hizmetinin sebep ve tesiri ile hayatını kaybettiği mahkeme kararı ile sabit olanların;

a) Baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silahaltına alınmaz veya silahaltında ise terhis edilir.

b) Baba ve annenin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silahaltında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silahaltında kardeşi yok ise veya silahaltındaki kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silahaltına alınmaz.

(2) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerden;

a) Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına giren sivillerin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı,

b) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı hâlde mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin tamamı,

c) Güvenlik korucuları dahil kamu görevlilerinin kendilerinden olma çocuklarının tamamı ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri,

istekli olmadıkça silahaltına alınmaz ve silahaltındakiler istekleri halinde terhis edilir. Kardeşlerden hangisinin askerlik hizmetinden muaf tutulacağı birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen usule göre belirlenir. Kardeşlerden muafiyet kapsamına girmeyenler ile muafiyet kapsamına girmekle birlikte bu muafiyetten yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini yerine getireceği yerler Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde hükümleri seferberlik ve savaş halinde uygulanmaz.

Vatandaşlığa sonradan alınanlara uygulanacak erteleme ve muafiyet

MADDE 43 – (1) Türk vatandaşlığını sonradan kazananlar askerliklerini, vatandaşlığı kazandığı tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yaparlar. Bunlardan Türk vatandaşlığına alınmadan önce gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 ve daha büyük yaşta olanlar askerlik yapmış sayılırlar. Bunların askerlikleri, istekleri halinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görürler. Bunlar, seferberlik halinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilirler.

(2) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahatları dikkate alınarak bu Kanunun durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülür.

(3) Bu madde hükümlerinden, soybağına bağlı olarak Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar yararlanamaz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde askerlik yapanlar

MADDE 44 – (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarına göre zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdiklerini belgelendiren Türk vatandaşları bu Kanun hükümlerine göre askerlik yapmış sayılırlar.

Özel durumlarda muafiyet ve erteleme

MADDE 45 – (1) İki ülkeden birinde yapılan askerlik hizmetinin sayılmasına dair ikili anlaşmalar kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulacak ya da ertelenecek yükümlülerin işlemleri anlaşma hükümlerine göre yürütülür. Yapılan anlaşmalar kapsamında uygulanacak muafiyet ve ertelemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur.

İlgili: Askerlik yaşı kaç?

Askeri okullardan ayrılanlar

MADDE 46 – (1) Askeri öğrenci olarak okudukları Milli Savunma Üniversitesi ve diğer üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Askerlik hizmetinden sayılan sürenin erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılaması halinde bunlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır.

(2) Birinci fıkra kapsamındakilerden yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı olma hakkı bulunanlar, istekli olmaları ve aday seçilmeleri hâlinde daha önceki hizmet süreleri dikkate alınmaksızın yedek subay veya yedek astsubayların hizmet süresine tabi tutulur.

Kaynak: Askeralma Kanunu Dokuzuncu Bölüm

Askerlikten Muaf Tutulan Hastalıklar Nelerdir?

TSK sağlık yönetmenliğince B ve D diliminde yer alan rahatsızlıklara sahip olan kişiler askerlikten muaf tutulan kişilerdir. Fakat bu kişiler de hastaneye giderek muayene olur ve bu belgeyi TSK’nin ilgili birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Eğer bu belgeye göre kişinin askerlikten muaf tutulmasına gerek görülmüyor ise kişi askere gidebilir. Bu yönetmenlikte bulunan hastalıklar ise şunlardan oluşmaktadır:

 • Göz hastalıkları
 • Ruh ve sinir hastalıkları
 • Kulak, burun ve boğaz hastalıkları
 • Ağız hastalıkları
 • Yüz, boyun ve çene hastalıkları
 • Deri ve cilt hastalıkları
 • Sindirim hastalıkları
 • Enfeksiyona bağlı hastalıklar
 • Ürogenital organ hastalığı
 • Kas ve iskelet hastalıkları
 • Cerrahi müdahale sonucu ortaya çıkan hastalıklar

Gibi hastalık çeşitleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık yönetmenliğinde bulunan ve askerlikten muaf olma nedeni taşıyan hastalık türleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu