Kozan Belediyesi Personel Alımı İş İlanları 2023

kozan belediyesi personel alımı

Kozan Belediye Başkanlığından: SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kozan Belediyesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu iş ilanlarında 07.04.2022 tarihinde yayımlanacaktır.

İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 07.04.2022 – 11.04.2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Kozan Belediyesi resmi web sayfasında (http://www.kozan.bel.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI ARANILAN GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Askerlikle ilgisi bulunmamak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

7. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

8. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvurulan kabul edilmeyecektir.

9. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 1 ay deneme süresi uygulanacaktır.

lO.Smava Müracaat edebilmek için Kozan İlçesinde ikamet ediyor olmak.

11. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartlan taşımak,

12.İnsansız Hava Aracı Ticari Pilotluk eğitimi sertifikası (İHAİ, İHA2, İHA3) Ticari belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

13.Sportif amaçlı belge sahipleri başvuru yapamaz.

14.Lise veya Lisans eğitimini bitirmiş olmak.

ARANAN NİTELİKLER: İnsansız Hava Aracı Ticari Pilotluk

Başvuruda belirtilen mesai saatlerinde çalışacak, her türlü İHA uçuş işlemleri yerine getirecektir.

ÇALIŞMA YERİ: Kozan Belediye Başkanlığı

KURA İŞLEMLERİ

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura çekilişi ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir.

Kura İşlemleri noter huzurunda 19.04.2022 tarihinde saat 14.00 da Kozan Belediye Başkanlığı Başkanlık Makamında yapılacaktır. Yapılan kura çekimi https://www.facebook.com adresinden canlı olarak yayınlanacaktır.

2- Kura sonucu belirlenen adaylar, Kozan Belediyesi resmi web sayfasında (http://ww-w.kozan.bel.tr/) duyurular bölümünde kurayı takip eden en çok 2 iş günü İçerisinde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Belirlenen sayının 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü

sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kozan Belediyesi resmi web sayfasında

(http://www.kozan.bel.tr) duyurular bölümünde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Kozan Belediyesi resmi web sayfasında (http://www.kozan.bel.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

3- Sınav (Sözlü ) öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ

1- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından yapılacaktır.

2- Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Kozan Belediyesi resmi web sayfasında (http://www.kozan.bel.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, telefonu, adresi ve imzası olmayan dilekçeler, faks ile yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

I- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Kozan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlgili ilanlar:
Adana büyükşehir belediyesi personel alımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu