MEB 750 Personel Alımı Yapacak (2022)

Milli Eğitim Bakanlığı 750 kişilik personel alımı yapacağını ilan etti. Ayrıntılar şu şekilde:

meb personel alımı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

1. GENEL ESASLAR
a) İl milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda yer verilen alanlarda ve belirtilen sayıda, yarışma sınavı yoluyla ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapılacaktır.
b) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 (iki) aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınav sonrasında başarılı olan adaylar arasından, alanlar bazında en yüksek puandan başlamak üzere alınması planlanan eğitim müfettiş yardımcısı kadrosunun 2 (iki) katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
c) Sınavın Adı: Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı
ç) Sınavın Yapılacağı Yer: Ankara
d) Sınavın Tarihi ve Saati: 26 Haziran 2022 – saat:10.00

2. EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI ATAMASI YAPILACAK ALANLAR VE KADRO SAYILARI

a) 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar uyarınca Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucuna göre toplam 750 (yedi yüz elli) eğitim müfettiş yardımcısı ataması yapılacaktır. Atama yapılacak alanlar ve kadro sayıları Tablo-1’de gösterilmiştir.
b) Sınavı kazanan adayların müktesep kadro derecesi atanabilecekleri kadro derecenin üstünde olanlar, belirlenen eğitim müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacaklardır.
Tablo-1: Atama Yapılacak Alanlar ve Kadro Sayıları
c) Yarışma sınavına herhangi bir alandan yeterli başvurunun olmaması veya yapılan yazılı sınav sonucunda alım yapılacak alanların birinden belirlenen sayı kadar başarılı aday bulunamaması halinde, yazılı sınav sonrasında eksik kalan kontenjanlar dengeli olacak şekilde öncelikle;
– Mesleki ve Teknik Eğitim ile Teknoloji Tasarım,
– İHL Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
– Almanca, İngilizce ile Arapça,
– Sosyal Bilgiler, Tarih ile Coğrafya,
– Fizik, Kimya, Biyoloji ile Fen Bilimleri,
– Felsefe ile Rehberlik,
– İlköğretim Matematik ile Matematik,
– Beden Eğitimi, Müzik ile Görsel Sanatlar,
– Okul Öncesi, Özel Eğitim ile Sınıf Öğretmenliği,
– Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe,
alanları arasında, ‘Sınav Kurulu’ kararıyla dağıtılacaktır.
ç) Yukarıda açıklandığı şekilde yapılan dağıtım sonrasında da kontenjan açığı olması halinde, boş kontenjanların dağıtımı yine ‘Sınav Kurulu’ kararıyla diğer alanlar arasında yapılacaktır.

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1. Yazılı Sınava Katılacaklarda Aranacak Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;
1) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere, başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak,
2) 2022 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1987 ve sonrasında doğanlar sınava başvurabileceklerdir.)
3) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 (sekiz) yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 (üç) yıl Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmış olmak şartları aranacaktır.
b) 8 (sekiz) yıllık sürenin hesabında resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecektir.
3.2. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri
3.2.1. Başvuru Ücreti ve Ödeme İşlemleri
a) Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 160 TL’yi (yüz altmış Türk Lirası KDV dâhil), 16-27 Mayıs 2022 (saat 23:59:59’a kadar) tarihleri arasında; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecektir. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen T.C. kimlik no ve telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.
b) Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
c) Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra, 16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru yapacaklardır. Başvuru yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.
ç) Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan ve birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.
d) Sınav ücretini yatıran ve başvuru kaydını tamamlayan adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.
e) Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusunu yapmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, adaylara iade edilir. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın yapılır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.
f) Bu duyuruda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

3.2.2. Aday Başvuru İşlemleri
a) Başvurular, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Elektronik Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle 16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. kimlik numarasıyla yatırılması hâlinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 27 Mayıs 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.
b) Elektronik başvuru formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerin, aday tarafından başvuru öncesinde MEBBİS’te yer alan modüller üzerinden kontrol edilerek varsa yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.
c) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruya uygun olarak tamamlanmasından ve başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur.
ç) Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
d) Sınava başvuran adaylar ilgili mevzuatta ve duyuruda yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Bakanlığın http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerindeki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Bu nedenle ilgililerin belirtilen internet sayfalarını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

4. EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI

4.1. Yazılı Sınav
4.1.1. Sınav Konuları
a) Yazılı sınav, Sınav Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
b) Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için yapılacak olan yazılı sınava tabi tutulacaklardır.
c) Yazılı sınav sorularına esas teşkil edecek konular ve soru sayıları Tablo-2’de gösterilmiştir.
Tablo-2: Yazılı Sınav Konuları ve Soru Sayıları
Genel Mevzuat
1) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) İdare Hukuku, (genel esaslar, idari yargı, Türkiye’nin yönetim yapısı)
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.
25 Soru
Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı
1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri,
2) 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili bölümleri,
3) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
4) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
5) 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,
6) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
7) Bakanlığın eğitim-öğretim, yönetim ve döner sermaye iş ve işlemleri ile ilgili yönetmelikleri.
25 Soru
8 Mali ve Adli Mevzuat
1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
2) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
5) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
6) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
25 Soru
Diğer Konular
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
2) Öğretmenlik Meslek Bilgisi, (Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik ve Özel Eğitim),
3) Genel Kültür.
25 Soru
Toplam 100 Soru

4.1.2. Sınav Giriş Belgesi
a) Adaylar, Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına ait fotoğraflı sınav giriş belgelerini 16 Haziran 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden alabileceklerdir.
b) Adaylara ayrıca “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” gönderilmeyecektir.
c) Fotoğraflı sınav giriş belgesinde, adayın kimlik bilgileri ile sınavın yapılacağı bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen bina, salon ve sırada sınava girecektir.

4.1.3. Sınavın Uygulaması
a) Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da merkezî sistemle tek oturum hâlinde yapılacak ve 120 dakika sürecektir. Sınavda 100 adet sorudan oluşan A-B soru kitapçığı kullanılacaktır.
b) Adaylar sınava gelirken yanlarında, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.
c) Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.
ç) Koronavirüs tanılı veya temaslısı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “Covid-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler” doğrultusunda ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 14 Ocak 2022 tarihli Güncel Dönemde Covid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları Rehberine göre işlem yapılacaktır.
d) Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavının soruları ve cevap anahtarı 27 Haziran 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanacaktır.

4.1.4. Sınavın Değerlendirmesi
a) Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
b) Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır. Aday puanları virgülden sonra iki basamak olacak şekilde açıklanacaktır.
c) Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
ç) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu Kararı ile belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
d) Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
e) Sınav sonuçlarıyla ilgili MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacak, internet duyurusu geçerli sayılacaktır.

4.1.5. Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde Bakanlığın http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilân edilecektir.

4.1.6. Sınav Sonuçlarına İtiraz
a) Adaylar; sınav sorularına, cevap anahtarına ve/veya sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr/ internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-itiraz modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır. Adaylar, belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.
b) İtirazlar başvuru tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde incelenerek ilgili adaya ve Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesinde e-itiraz modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr/) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
c) Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından cevaplanarak adaylara bildirilecektir.
ç) Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
d) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr/ adreslerinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

4.2. Sözlü Sınav
4.2.1. Sınava Girmeye Hak Kazananlar
a) Sözlü sınav, ‘Sınav Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Makam Onayı ile oluşturulan sözlü sınav komisyonlarınca yapılacaktır.
b) Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
c) Sözlü sınava girecek olan adayların sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri 10 Ağustos 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilan edilecektir.

4.2.2. Sınav Konuları
Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.
1) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
5) Genel yetenek ve genel kültürü,
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

4.2.3. Sınavın Uygulaması
a) Adaylar sınava, üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.
b) Aday, Covid-19 nedeniyle ve/veya diğer geçici süreli sağlık sorunu yaşaması sebebiyle kendisi için belirlenen sözlü sınav gününde sınava katılamaması ve sözlü sınav için belirlenen tarihler içerisinde (15-26 Ağustos 2022) durumunu sağlık raporuyla belgelendirmesi koşuluyla, sınav takviminde belirtilen mazeret sözlü sınavı tarihleri arasında, ‘Sınav Kurulu’ tarafından belirlenen bir günde sınava alınacaktır. Bu durumda olan adaylar mazeretlerine ilişkin belgelerini mazeret sözlü sınav takviminden önce [email protected] e-posta adresine gönderecekler veya elden ya da posta yoluyla Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaştıracaklardır. ‘Sınav Kurulu’ tarafından adayın mazeretine ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde alınan karar, ilgiliye elektronik posta veya diğer yollarla bildirilecektir. Başvuruların Teftiş Kurulu Başkanlığına takvimde belirtilen süre içerisinde ulaşmaması veya postadaki gecikmelerden aday sorumlu olacaktır.
c) Mazeretsiz olarak kendisi için belirlenen sözlü sınav gününde sınava gelmeyen aday sınava alınmayacaktır.
ç) Adaylar, cep telefonları ile sınav salonuna alınmayacaklardır.

4.2.4. Sınavın Değerlendirmesi
a) Adayların sınavları, bu Duyurunun 4.2.2. alt bendinde yer verilen (1) nolu konu başlığı için 50 (elli) puan, (2), (3), (4), (5) ve (6) nolu konu başlıklarının her biri için 10’ar puan olmak üzere toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir.
b) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince 100 (yüz) tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 (yetmiş) ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

4.2.5. Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sözlü sınav sonuçları, sınavların bittiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde Bakanlığın http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilân edilecektir.

4.2.6. Sınav Sonuçlarına İtiraz
a) Adaylar, sözlü sınava ilişkin itirazlarını sonuçların ilânı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde e-itiraz modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır.
b) Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.
c) İtirazlar başvuru tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve sonucu Teftiş Kurulu Başkanlığınca e-itiraz modülü üzerinden adaya bildirilecektir.
ç) İtirazların değerlendirilmesinde, başvurunun e-itiraz modülüne giriş tarihi dikkate alınacaktır.
d) Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. YARIŞMA SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLÂNI VE GEÇERLİK SÜRESİ

a) Yarışma sınavı puanı, sözlü sınav puanlarına yapılan itirazların sonuçlandığı tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
b) Alanlara göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
c) Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihinden itibaren 6 (altı) ay geçerli olacaktır.
ç) Asıl aday listesinin son sırasında yer alan adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, hizmet puanı yüksek olan aday, yine puan eşitliği hâlinde bilgisayar kurası ile belirlenen aday asıl aday listesinde yer alacaktır.
d) Yedek adaylardan eğitim müfettiş yardımcılığına atanacak adayların puanlarının eşit olması halinde atanacak aday aynı usulle belirlenecektir.
e) Yarışma sınavı sonucunda eğitim müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananlar ile yedek adaylar, başarı listesinin belirlendiği tarihi takip eden 3 (üç) gün içinde http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr/ internet adreslerinde ilân edilecektir.

6. ATAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

a) Eğitim müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazananların atamalarına ilişkin duyuru; eğitim müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içinde http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yapılacaktır. Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruda; başvuru tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilecektir.
b) Başvurular, duyuru tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde başlatılacaktır. Başvuru süresi 5 (beş) iş gününden az olmayacaktır.
c) Eğitim müfettiş yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunanlar;
1) Görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalıkları olmadığına dair yazılı beyanlarını,
2) Adli sicil kaydı yazılı beyanlarını,
3) Erkek adaylar için askerlikle ilişikleri olmadığına dair yazılı beyanlarını,
4) 4 adet vesikalık fotoğraflarını,
5) Diploma ya da diploma yerine geçen belgenin tasdikli örneğini başvuru süresi içerisinde, Personel Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bunlar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak ve idari işlem başlatılacaktır.
d) Eğitim müfettiş yardımcılığına atamalar Bakanlıkça yapılacaktır. Başvuruda bulunanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak yarışma sınavı puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.
e) Puan yetersizliği nedeniyle tercihlerine atanamaması halinde, Bakanlıkça uygun görülen bir il’e atanmak istediklerini belirtmiş olanların atamaları bilgisayar kurası ile yapılacaktır. Bakanlıkça uygun görülen bir il’e atanmak istediklerini belirtmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve bunlar atama haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
f) Ataması yapılan adayların, tebligat tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde yeni görevlerine başlamaları gerekecektir. Yasal süresi içinde göreve başlamayan adayların atamaları iptal edilecek ve bu sınav sonucuna dayalı atamaları yapılmayacaktır.
g) Yasal süresi içinde göreve başlamayıp ataması iptal edilen adayların yerine, aynı alandaki yedek adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.

7. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu Duyuru’da hüküm bulunmayan hallerde; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği, ‘Sınav Kurulu’ tarafından alınan kararlar ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 2022-Pr.No:8 Numaralı Protokolde yer verilen hükümler uygulanacaktır.

8. İLETİŞİM
MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı
Adres: Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü D Blok (Ek Bina) 3. Kat Yenimahalle/ANKARA
Telefon: (0312) 413 41 22
İnternet Adresi: http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://tkb.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığının 4 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yaymlanan ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu