Muhammen Bedel Nedir, Nasıl Hesaplanır?

muhammen bedel nedir

Bir ürünün, malın veya gayrimenkulün bilirkişi aracılığıyla o zamanın koşulları dikkate alınarak yapılan tahmini piyasa bedeline muhammen bedel adı verilir. Yani kısaca bu terimin anlamı tahmin ve yaklaşık değer anlamında bir fiyattır. Bu terim ihalelerde çok sık bir şekilde kullanılmakta ve ihalenin genel bir tahmini değerini belirtmektedir.

Muhammen Bedel Nasıl Tespit Edilir?

Bu bedelin tespiti, devlet ihale kanunun belirlemiş olduğu koşullar dahilinde yapılır. Muhammen bedeli tespit edilirken mutlaka bilirkişi tarafından detaylı olarak hazırlanmış bir rapor tutulur. Raporda kullanılan fiyatlar borsalardan, ticaret odalarından veya sanayi odası gibi bazı kurumlardan alınan bilgilerle hazırlanır. Ayrıca bu belgeler ihale veya komisyonlara istenildiği zaman sunulmak üzere saklanır.

Muhammen Bedel Nasıl Hesaplanır?

Hesaplamalar, bir ürünün, taşınmazın veya malın emsallerinin değerleri dikkate alınarak yapılır. Yapılan bu hesaplar da bilirkişiler veya devlet kurumlarınca yapılır. Bu konuda belirli bir prosedür uygulanır ve hesaplanan değer baz alınarak da ihaleye çıkar. Ayrıca hesaplamalarda ihaleye çıkacak veya satılacak olan üründe, arz-talep ve pazar payı gibi bilgiler kullanılır. Muhammen bedel emsallerinden biraz farklı olarak belirli yüzdelerde az veya çok olabilir.

Muhammen Bedeli Tespit Tutanağında Hangi Bilgiler Yer Alır?

Muhammen bedel fiyat tespit tutanağında bazı bilgilerin doldurulması istenir.Bu bilgileri ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Tespit edilecek taşınmaza dair bilgiler,
  • Komisyonun verdiği karar,
  • Komisyonu üyelerinin bilgileri ve duruma dair genel bilgiler tutanak içerisinde yer alır.

Tüm bunlar dışında tarafların ilgili yerlerdeki bilgileri ve ıslak imzaları da tutanakta bulunmalıdır.

Muhammen Bedelin Altında Teklif Nedir?

Muhammen bedelin altında yapılan teklif, en az olan tutarın altındaki tekliflerdir. Kimi ihale kurumları ve bankalar, muhammen bedel altında verilen teklifleri geçerli bulmaz ve yapılmış olan teklifler en fazla teklif olsa dahi ihaleyi bir sonuca bağlamaz. Bu durumda ihale ileri bir zamana ertelenir ve muhammen bedel olan bir teklif yapılan kadar da ihale birkaç kez tekrarlanır. Ancak muhammen bedelin altında bir teklif yaparak da alabileceğiniz ihaleler de mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu