Osmangazi Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi İlanı Verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Elemanı Alım İlanı

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen birimlere Öğretim Görevlisi ve 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alımı yapılacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.
2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Adayların Transkriptlerinin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirme yapılacaktır.
4. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.
5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2. 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
3. Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinin yayımlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri yeniden başladığından ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

C) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1. Dilekçe (http://basvuru.ogu.edu.tr/ internet adresine giriş yaptığınız takdirde dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken form ekrana gelecektir.)
2. Özgeçmiş(herhangi bir formatta)
3. Nüfus cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
4. Merkezi sınav (ALES) belgesi. (Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.)
5. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.
6. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta-Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Yan Dal Uzmanlık) belgelerinin fotokopisi(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet
üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin, atanmaya hak kazanılması halinde aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)
7. Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği.
8. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.( e- devletten alınacak kare kodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)
9. Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.
10. Deneyime ilişkin belge.(Tecrübe/Deneyim şartı olan kadrolar içindir. Hizmet Belgesi ya da sigorta dökümü ile birlikte)
11. Onaylı Hizmet Belgesi.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak ya da elektronik imzalı belge)
12. Adli sicil kaydı. (E-devletten alınan kare kodlu belgeler geçerlidir)
13. Başvuru belgelerinin onaysız fotokopileri de kabul edilmektedir. (Aslı ya da onaylı fotokopisi istenenler belgeler hariç)

Ç) DİĞER AÇIKLAMALAR

1. Başvurular, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Meşelik Kampüsü Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 26040 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda başvurular bir sonraki mesai günü, mesai bitimine kadar yapılabilir.
2. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
5. Atanmaya hak kazanan adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz
konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
6. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

D) MUAFİYET

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

E) SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 31.08.2020
Son Başvuru Tarihi : 14.09.2020
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 24.09.2020
Sınav Tarihi : 29.09.2020
Sonuç Açıklanma Tarihi : 07.10.2020
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : https://personel.ogu.edu.tr

Osmangazi Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi İlanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu