Rüzgar Türbini Maliyeti ve Kazancı | Rüzgar Santrali Kurmak

rüzgar santrali kurmak

İnsanların, elektrik enerji ihtiyaçları için fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Daha sonra geliştirilen sistemler ile su kullanılmaya başlamıştır. Yer altı kaynakların hızla tükenmeye başlaması ve zamanla çevre kirliliğine neden olmaları, daha temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının arayışını başlatmıştır. Son dönemlerin en iyi ve yenilebilir enerji kaynağı olarak rüzgar enerjisi kullanılmaya başlamıştır. Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi, çevre sağlığını korumakta ve zamanla enerji maliyetini düşürmektedir.

Güneş ışınlarının yer yüzünde oluşturduğu sıcaklık ve soğukluk farklı ile rüzgar oluşmaktadır. Rüzgarın gücünden faydalanmak için enerji santralleri kurularak, elektrik enerjisi üretilmeye çalışılmaktadır. Hava akımının yoğun olduğu yerler tespit edilmekte ve buralara kurulacak olan rüzgar enerji santralleri, yenilenebilir enerji elde edilebilmektedir.

Sadece kurulum aşamasının maliyeti olmakta, bakım istemeden uzun süre enerji elde edilebilmektedir. Rüzgar enerjisi ilk defa Orta Doğu’da M.Ö. 2800’lü yıllarda kullanılmaya başlamıştır. Rüzgar türbini denilen elektrik üretimini sağlayan sistemler ise 1890 yılında Danimarka’da yapılmaya başlamıştır.

Rüzgar enerjisinden ilk elektrik üreten türbin Danimarkalı mühendis Paul La Cour tarafından inşa edilerek kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra, dünya geneline yayılmıştır. Günümüzde ülkemizde de birçok noktada, rüzgar türbinleri kurulmakta ve elektrik enerjisi üretilmeye çalışılmaktadır.

Rüzgar Enerji Santrali Nasıl Kurulur?

Rüzgar enerji santrali kurulumunda birden fazla rüzgar türbini kullanılmaktadır. Bir araya konulan rüzgar türbinlerinin birbirlerinin rüzgar alanlarını bozmayacak şekilde yerleştirilmeleri önemlidir. Rüzgar enerji santralinin kurulum için öncelikle kullanım amacı ve kurulumun yapılacağı yer belirlenmelidir. Rüzgar enerji santrali için rüzgar türbinlerinin kurulum aşamaları şunlardır;

 • Kurulumun yapılacağı alanın belirlenmesi
 • Kurulum yapılacak olan yere ulaşım yollarının yapılması
 • Rüzgar türbini için zemin kazılarının yapılması
 • Rüzgar türbin kulesinin oturtulacağı çelik tabanın alanının oluşturulması
 • Kule parçalarının ve trafonun yerleştirilmesi
 • Kuleye, kanatların montajının yapılması
 • Gerekli kablolama sisteminin yapılması

Rüzgar enerji santrali kurulumundan önce, rüzgar kaynak değerlendirme çalışmaları ve ön etütlerin sağlıklı yapılması önemlidir. Saha seçiminde en önemli husus rüzgar potansiyelinin yeterli seviyede olmasıdır. Gerekli ön etütler yapılarak, rüzgarın hızı, trafo merkezine olan uzaklık, arazi yapısı gibi tüm faktörler göz önünde bulundurulur. Rüzgar türbini kurulumunun yapılabilmesi için rüzgar hızı hesaplamalarında hızın en az 7 m/s oranının üzerinde olması gerekiyor.

Rüzgar hızı ile birlikte kurulacak kulelerin yükseklik hesaplamaları da özel olarak yapılmalıdır. Ülkemizde, rüzgar enerji santrallerinin kurulumunun yapılabileceği en uygun bölgeler arasında, Marmara bölgesinin batısı ile İç Anadolu bölgesinin doğu bölümleri yer alıyor. Rüzgar enerji santrallerinin kurulabilmesi için lisans alınması gerekiyor. Lisans alınabilmesi için yönetmeliğe göre saha seçimi ve analizleri yapıldıktan sonra EPDK’ya lisans başvurusu yapılarak, lisans alınmaya çalışılmaktadır. Lisans alındıktan sonra kuruluş işlemleri başlanabiliyor.

Rüzgar Santrali Kurmak İçin Gerekli Şartlar

Rüzgar enerji santrallerinin kurulması için gerekli olan tüm şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Dünya üzerinde güneşin etkisi olduğu sürece rüzgar enerji kaynağı hiçbir zaman bitmeyecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar artmaya başlamıştır. Rüzgar enerji santralleri gerekli şartların enerji sistemleri yönetmeliklerine göre yerine getirilmesi gerekiyor. Gerekli olan şartları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Enerjiye olan ihtiyacın belirlenmesi
 • Elde edilen enerjinin hangi alanlarda hangi amaçlarla kullanılacağı
 • Kurulum yapılacak bölgenin belirlenmesi
 • Rüzgar hızı hesaplaması
 • Santral ile trafo merkezi arasındaki mesafe
 • Fizibilite raporunun hazırlanması
 • Lisans başvurusunun yapılması

Kurulum için gerekli şartları yerini getirildikten sonra, yatırım maliyetleri belirlenir ve belirlenen alanda zemin çalışmaları yapılmaya başlanır. Yatırımcı firmalar, ülkemizdeki, rüzgar enerji potansiyel atlasını kullanarak yer tespiti yaparlar.

Yatırım yapılabilmesi için gerekli olan tüm şartların uygun olması gerekiyor. Ülkemizde rüzgar enerji santrali kurmak için yüksekliklerin 50 m ve üzerinde olması tercih ediliyor. 30 m yükseklikler ülkemiz için yeterli görülmemektedir. 50 m, 70 m ve 100 m yükseklikler rüzgar hızı seviyeleri açısından oldukça uygun ölçülerdir. Ülkemizde Marmara bölgesi 100 m yükseklikteki rüzgar hızları ile enerji üretimi için en uygun bölge olarak gösterilmektedir. Önemli şartlardan biriside arazi yapısının uygun olmasıdır.

Arazi yapısı rüzgar hızını etkilememeli ve arazide pürüzlülük kat sayısı az olmalıdır. Trafo merkezine olan uzaklığı maliyetleri artıracağı için mümkün olduğu kadar yakın olma şartı aranmaktadır.

Rüzgar Türbini Maliyeti

rüzgar türbini maliyeti ve kazancı

Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerji santralleri en cazip elektrik enerji üretim kaynağı olarak görülmektedir. Üretilecek olan elektrik kapasitesine göre lisanslı ya da lisanssız santral kurulumları yapılabiliyor. Kurulacak olan santral ile 1MW kapasitede elektrik enerjisi üretimleri için lisans almaya gerek yoktur.

Üreticiler, ürettikleri elektrik enerjisinden kullanımdan arta kalan kısımlarını, enerji şirketlerine satabiliyorlar. Rüzgar enerji santrallerinin kurulması, ülkemizi enerji ihtiyacında diğer ülkelere bağımlılığını azaltmaktadır. Rüzgar enerji santrallerinin maliyetleri, kurulum yapılacak türbin sayısına ve yükseklik değerlerine göre değişebilmektedir.

1MW rüzgar enerji santralinin toplam maliyetinin 1.2 milyon € civarında olduğu bilinmektedir. Kulelerin, türbinlerin, trafo ve zemin çalışmalarının maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 1MW kapasiteli birrüzgar enerji santrali yıllık ortalama 2.500 bin Kwh elektrik enerjisi olabilmektedir.

Diğer enerji santralleri ile bu oranın daha fazlası oranda elektrik üretilebilmektedir. Ancak kullanılan kaynakların giderek azalması ve çevrede oluşturdukları kirlilik yönünden, yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar enerji santralleri daha avantajlı görülmektedir. Kurulum maliyeti hesaplamasında dikkate alınan hesaplama kalemleri şunlardır;

 • Kurulacak kule sayısı
 • Kulelerin yüksekliği ve kullanılacak çelik malzeme oranı
 • Yıllık ortalama üretim kapasitesi
 • Zemin etüt çalışmaları giderleri
 • Türbin ile trafo arası enerji nakil tesisatı maliyetleri

Bunlar hesaplandıktan sonra, rüzgar elektrik santralleri için yapılacak olan ilk kurulum maliyetleri ortaya çıkacaktır. Kurulum yapıldıktan sonra fazla bakım istememekte ve karlı bir yatırım olarak görülmektedir.

Rüzgar Türbini Kazançları

Rüzgar enerji santralleri, yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar kullanıldığı için hiçbir zaman kaynağın tükenme durumu söz konusu değildir. Santral kurulumu yapıldıktan sonra enerji üretilmeye hemen başlanacak ve yatırımcıya karlılık sağlamaya başlayacaktır. Yatırımcı sadece kurulum aşamasında yatırım masraflarında bulunacak, yatırım sonrasında üretilen elektrik ile karlılık sağlamaya çalışacaktır.

Diğer enerji santrallerine göre bakıldığında, yenilenebilir enerji olması, sık sık bakım istememesi, sürekli elektrik enerjisi üretilmesi gibi rüzgar enerji santrali kurulumlarının daha karlı sistemler olduğunu göstermektedir. Enerji karlılığını hesaplarken, sadece üretilen elektrik enerjisi olarak bakılmamalı, çevre sağlığına olan olumlu etkisi, canlı sağlığına zarar verecek atıklar üretmemesi karlılık olarak görülmelidir.

Güneşin etkisi ile oluşan rüzgardan faydalanmak, elektrik enerjisi üretiminin sınırsız bir konuma getirilmesi, devletler açısından önemli yatırım yöntemlerinden birisidir. Elektrik enerjisinin dışa bağımlı olmadan üretilmesi ve ihtiyacın daha az maliyetle karşılanması, hem sanayi sektöründe hem de konutlarda elektrik enerjisinin daha ucuza kullanılmasına yol açacaktır. Ev tipi rüzgar enerji santrali kurulumunu yapanlar, evlerinde ihtiyaçları olan elektrik enerjilerini kendileri üretebilecek ve her ay fatura ödemekten kurtulacaktır. Bireysel yatırım yapanlar, aylık ihtiyaçlarından fazla olan ürettikleri elektrik enerjisini şebekeye satarak, sattıkları orana göre düzenli olarak gelir elde edebileceklerdir.

Rüzgar enerji santrali karlı bir iş mi? denildiğinde, hem insan sağlığı hem çevre sağlığına olan katkısı, üretim için fosil atıkların kullanılmaması, rüzgar hızının ve gücünün ücretsiz kullanılması elde edilen karlılık oranını artırmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu