T.C. Merkez Bankası 60 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA UZMAN YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Uzman Yardımcısı unvanında görev yapan çalışanlar;

– Değişime açık, inisiyatif alan, hızlı karar veren ve fikirlerini belirtmekten çekinmeyen bir çalışan yaklaşımı ile karar süreçlerine katkı sağlarlar,

– İş süreçlerini küresel merkez bankacılığının güncel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden kurgulamaya destek olurlar,

– Bağlı bulunduğu birimin görevlerine ilişkin sorumlulukları yerine getirme amacıyla yeni araçlar geliştirir ve uygulamaya koyarlar.

Eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağının parçası olarak görev yapan Uzman Yardımcıları, kariyer yolunun ilerleyen aşamalarında Uzman, Kıdemli Uzman ve Başuzman olarak görev almaktadırlar.

 • Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (60 kişi)
 • Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
 • Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi (İstanbul ve Ankara)
  Şubeler

Bilgilendirme
Adaylara yapılacak tüm bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (14-28 Ekim 2020)
01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan lisans veya yüksek lisans programlarında eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

2. Genel Yetenek Sınavı (21-22 Kasım 2020)
Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

3. Yazılı Meslek Sınavı (05-06 Aralık 2020)
Başvuru koşullarını taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan beş gruptan bir grup seçerek başvuru yapacaklardır. Yazılı meslek sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen konulardan klasik yöntemle yapılacaktır.
Yazılı meslek sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.

4. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (19-21 Aralık 2020)
Komisyon Mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

5. Komisyon Mülakatı (28 Aralık 2020-08 Ocak 2021)
Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 14.10.2020 tarihinden 28.10.2020 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 • Fotoğraf
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
 • Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak,

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ PERSONEL ALIMI İLANININ DETAYLARINA EKTEKİ DOSYADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu