Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 596 İşçi Alımı Yapacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 496 geçici mevsimlik ve 100 daimi işçi olacak şekilde toplamda 596 işçi alımı yapacak.

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde (taşra) ekli listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak “Geçici Mevsimlik İşçi” ve “Sürekli İşçi” alımları yapılacaktır.

İlanlar 19.10.2020 – 23.10.2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayınlanacak olup online başvuru yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda;
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 – 45 yaş aralığında olmak,
3) Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
7) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,
8) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.
9) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
10) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
11) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.
12) Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etmek şartıyla sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
13) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
14) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.
15) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
16) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. şartları aranır.

496 Geçici mevsimlik işçi ilanı için tıklayın

100 Daimi işçi ilanı için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu