Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi Alımı Yapıyor

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi : 03.09.2020

Son Başvuru Tarihi: 17.09.2020

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Adres: Rektörlük – Tıp Fakültesi – Sağlık Bilimleri Fakültesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 8 Balgat / ANKARA

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No: 1 Keçiören / ANKARA

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. Dilekçede başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)

2 – YÖK Formatlı Özgeçmiş ve Yayın listesi (Söz konusu belgeler yayın tarihine göre sıralanır)

3 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

4 – Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5 – Adli Sicil Belgesi

6 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan veya e- devletten alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 – Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için,1 adet dosya ve 6 adet CD, Doçent için 1 adet dosya 4 adet CD, Doktor Öğretim Üyesi için 1 adet dosya 4 adet CD

9 – Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu

http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/kurumsal/mevzuat

10 – Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier) ve belgelendirmeleri

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe. Dilekçede başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)

2 – YÖK Formatlı Özgeçmiş

3 – Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.

4 – İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi başvuruları için)

5 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

6 – Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7 – Adli Sicil Belgesi

8 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

9 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan veya e-devletten ayrıntılı hizmet belgesi

10 – Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.

11 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

12 – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

13 – Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

14 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

15 – İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 18.09.2020

Sınav Tarihi : 21.09.2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 23.09.2020

Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu