Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 2 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli uzman alınacaktır.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2.maddesinin (c) fıkrası uyarınca alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

A. ÖZEL ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.

I- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
1. Başvuru formu (fotoğraflı ve imzalı)
2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi
3. 2020 KPSS P3 sonuç belgesi
4. Yabancı Dil Bilgisi seviyesini gösteren belge
5. Özgeçmiş
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge

Başvurular ilan tarihinden itibaren www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte02.11.2020-16.11.2020 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Ankara adresinde olacak şekilde posta ile göndermek. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

II- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2020 KPSS P3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

III- DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması
zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu